تعیین تکلیف فیش حقوقی کارگران

به گزارش آریا بلاگ، خبرنگاران: مدیرکل امور مستمری های سازمان تامین اجتماعی در ارتباطی زنده از طریق صفحه اینستاگرامی وزارت رفاه به سوالات مستمری بگیران و بازنشستگان این سازمان درباره اجرای متناسب سازی حقوق ها پاسخ داد.

تعیین تکلیف فیش حقوقی کارگران

به گزارش آریا بلاگ به نقل از ایسنا، ناهید حیدری با بیان اینکه برنامه متناسب سازی مستمری ها که شامل همه گروه های مستمری بگیران اعم از بازنشستگان، مستمری بگیران و بازماندگان است مطابق بند ب ماده 12 قانون برنامه ششم توسعه کلید خورد گفت: سناریوهای مختلفی با حضور و مشارکت نمایندگان بازنشستگان در کانون ها طی 37 جلسه کاری و کارشناسی مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت سناریوی نهایی مصوب و از ماه گذشته به اجرا در آمد.

عوامل تعیین کننده در فرمول محاسبه متناسب سازی حقوق مستمری بگیران

وی افزود: دوشاخص بیمه پردازی و مبلغ بیمه پردازی بسیار حائز اهمیت بودند که عوامل تعیین کننده در فرمول محاسبه ما لحاظ شدند.

مدیرکل امور مستمری های سازمان تامین اجتماعی با تاکید بر اینکه سعی کردیم بر اساس عدالت بیمه ای حرکت کنیم و هر بیمه شده متناسب با آورده خودش از این مزیت بهره مند شود اظهار کرد: طبیعی است که در خروجی مبلغ متناسب سازی، هرکه سابقه بیشتر یا مبلغ بیمه پردازی اش بیشتر بوده سهم بیشتری از این مبلغ دریافت کرده است.

حیدری ادامه داد: متناسب سازی بر اساس جداول پایه پرداخت حق بیمه اجرا شده و کف پرداختی ما 150 هزار تومان بوده است.

افزایش کمک معیشت و کمک هزینه مسکن برای دومین بار در سال جاری

وی با بیان اینکه در کنار بحث متناسب سازی افزایش کمک معیشت و کمک هزینه مسکن برای دومین بار در سال جاری افزایش یافت گفت: این مبلغ 190 هزار تومان بود که به همه بازنشستگان پرداخت شد.

مبالغ پرداختی مستمریها بر حسب سنوات

مدیرکل امور مستمری های سازمان تامین اجتماعی با اشاره به اینکه با توجه به تصمیمات اتخاذ شده در جلسات کارشناسی قرار شد مستمری بگیران حداقلی بگیر با 30 سال سنوات از این پس کمتر از دومیلیون و 800 هزار تومان و حداقلی بگیران با 35 سال سابقه زیر 3 میلیون تومان دریافتی نداشته باشند گفت: بنابراین آنها که میزان مستمری شان تا آخر سال 98 حدود یک میلیون و 600 هزار تومان بوده بعد از متناسب سازی زیر مبالغ گفته شده دریافت نخواهند کرد.

حیدری در ادامه به سوالات مردم پاسخ داد که در ادامه متن سوالات و پاسخ آنها را می خوانید:

- حداقلی بگیر هستیم، چرا دریافتی ما زیر 2 میلیون تومان است؟

پرداختی ها بر اساس قوانین و بضاعت ما اجرا شده است. آنها که زیر 30 سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند و حداقلی بگیر هستند، قطعا مبالغ دریافتی شان کمتر خواهد بود. به عنوان مثال آنها که 20 سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند حقوقشان به دومیلیون و 416 هزار تومان و آنها که 25 سال سابقه دارند حقوقشان به دو میلیون و 488 هزار تومان رسیده است.

- آیا برای ماه های آینده مبلغ متناسب سازی را مانند مردادماه، در قالب دو فیش دریافت می کنیم؟

خیر، از شهریور ماه در قالب یک فیش حقوقی پرداخت می شود و حقوق اصلی و مبلغ متناسب سازی هردو در یک فیش ارائه می شود.

- آیا مبلغ متناسب سازی، مبنای محاسبه ماده 96 قرار می گیرد یا خیر؟

باید صبر کنیم تا جلسات کارشناسی و کمیته های تخصصی ماده 96 در سال 1400 تشکیل شود. رویکرد مثبت است و در زمان خودش اعلام نظر خواهد شد.

- چرا این مبلغ از ابتدای سال پرداخت نشد؟

متناسب سازی بر اساس بند ب ماده 12 قانون برنامه ششم توسعه کلید خورد. در این ماده توضیح داده شده که سازمان تامین اجتماعی موظف است متناسب سازی را در طول اجرای برنامه پنج ساله ششم توسعه اجرا کند که با مهیا شدن زیرساخت ها با قید فوریت عملیاتی شد.

- آیا مبالغ متناسب سازی برای آنها که مستمری شان در سال 99 برقرار شده نیز تعلق می گیرد؟

این موضوع با رویکرد مثبت در دست بررسی است و در روزهای آینده نتایج را اعلام می کنیم. تلاش می کنیم برای کسانی که در طول برنامه ششم توسعه به خیل بازنشستگان می پیوندند نیز بتوانیم قدمی برداریم.

- آیا افزایش ها برای ازکارافتادگان کلی هم لحاظ شده است؟

مبلغ متناسب سازی به تمام گروه های مستمری بگیر اعم از بازنشستگان، ازکارافتادگان و مستمری بگیران تعلق گرفته؛ منتها بر اساس میزان سابقه پرداختی و آورده ای که داشته اند محاسبه شده است.

- آیا متناسب سازی حقوق بازنشستگان شامل همکاران بازنشسته خود سازمان هم می شود؟

بله، در ماده قانونی برنامه ششم توسعه به صراحت عنوان شده است کلیه بازنشستگان مشمول هستند بنابراین شامل حال این گروه هم می شود. جلسات تخصصی در حال برگزاری است و با دستور مدیرعامل که جلسات با قید فوریت به نتیجه برسد امیدواریم در روزهای آینده به جمع بندی برسیم و برای شما هم محاسبه شود.

- بابت حق مسکن چقدر به حقوق اضافه شده است؟

مزایای کمک هزینه معیشت توامان 190 هزار تومان بود. مبلغ 120 هزار تومان کمک معیشت و 70 هزار تومان مبلغ حق مسکن که از اول مرداد ترمیم و اعمال شد.

-آیا سنوات مشاغل سخت و زیان آور را در متناسب سازی محاسبه کرده اید؟

تمام محاسبات ما بر اساس دو آیتم بیمه پردازی و مبلغ بیمه پردازی بوده است و برای آنها که در قالب مشاغل سخت و زیان آور بازنشسته شده اند متناسب سازی مشاغل سخت و زیان آور محاسبه و سوابق آنها در فرمول های محاسبات کامل درج شده است.

صورت های مختلفی از بازنشستگی سخت و زیان آور داریم، از جمله قانون استفساریه که هرکس به نسبت سنوات سخت و زیان آوری می تواند از مزایای قانون سخت و زیان آوری بهره بگیرد. چه بسا تعداد زیادی افراد بازنشسته سخت و زیان آور داریم که با 27 یا 28 سال سابقه بازنشسته شده اند و سنوات مازادشان بر اساس سخت و زیان آوری محاسبه شده است. قطعا آن سنوات کامل هم در جدول ضریب ترمیم و هم در جدول ضریب پایه سنواتی قرار گرفته و کلیه مزایای مترتب در بخشنامه متناسب سازی به اینها هم پرداخت شده است.

-چرا همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی مانند صندوق بازنشستگی کشوری انجام نشده است؟

برنامه ای که در این مرحله و در مرداد اجرا شد متناسب سازی حقوق بوده و با فرمول های خاص اجرا شده که با صندوق کشوری متفاوت است. عملیات بیمه ای صندوق بازنشستگی کشوری شاید مشابه ما باشد، اما به لحاظ طیف جامعه هدف و شاخص های پرداخت حق بیمه متفاوت است.

بازنشستگان کشوری عموما 30 سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند، اما در تامین اجتماعی با طیف بیشماری از افراد که از صفر تا 35 سال و بیشتر سابقه بیمه پردازی دارند روبرو ایم. به عنوان مثال فردی که در اثر حادثه ناشی از کار حتی در روز اول جان خود را از دست بدهد خانواده اش تحت پوشش قرار می گیرند و از مستمری فوت بهره مند می شوند. ما به لحاظ فرمول ها با صندوق کشوری متفاوت هستیم.

علاوه براین مابه التفاوت افزایش سنواتی مستمری ها را از اول سال محاسبه کردیم و متناسب سازی متفاوت از افزایش سنواتی بود و از اول مرداد ماه اجرا شد.

-حداقل مبلغ متناسب سازی چقدر بود؟

حداقل مبلغ شامل افرادی است که 10 و یا زیر 10 سال سابقه دارند و بر اساس قانون تعیین تکلیف سوابق، زیر 10 سال سابقه داشتند که آنها بر اساس یک سوم مستمری دریافتی از مزایای متناسب سازی بهره مند می شوند.

-چرا مبلغ ها متفاوت است؟

طبیعی است که سرانه واحدی بین همه تقسیم نشده و مبالغ با توجه به اینکه زمان برقراری مستمری کی بوده و چه مدت سابقه پرداخت حق بیمه داشته اند و با چه مبلغی بیمه پرداز بوده اند متفاوت است و لذا قابل مقایسه نیست. آنها که زمان برقراری مستمری شان در سال های دورتر بوده حقوقشان افت بیشتری پیدا کرده و در فرمول ها از مبلغ بیشتری بابت متناسب سازی بهره مند شده اند.

هر فردی مبلغ افزایشی را بر اساس محتویات بیمه ای و حساب های انفرادی خودش بررسی و مشاهده کند. اگر فردی تصور کرد مبلغ متناسب سازی با فرمول ها همخوان نیست همکاران ما در 1420 آماده پاسخگویی به ابهامات هستند.

منبع: اقتصادنیوز
انتشار: 19 مهر 1399 بروزرسانی: 19 مهر 1399 گردآورنده: ariyablog.ir شناسه مطلب: 4267

به "تعیین تکلیف فیش حقوقی کارگران" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "تعیین تکلیف فیش حقوقی کارگران"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید