تعبیر خواب بغل کردن مرده و گریه کردن چیست؟

به گزارش آریا بلاگ، تعبیر خواب بغل کردن مرده و گریه کردن در خواب از منظر امام صادق (ع) به طولانی شدن عمر مربوط می گردد. سایر معبران اسلامی نیز تعابیر مثبتی برای این خواب در نظر گرفته اند. در ادامه با تعابیر اسلامی و روانشناسی در آغوش دریافت مرده و گریه کردن آشنا می شوید.

تعبیر خواب بغل کردن مرده و گریه کردن چیست؟

تعبیر خواب بغل کردن مرده و گریه کردن

تعابیر معبران اسلامی

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

 • اگر در خواب ببینیم که فرد مرده گریه می نماید، احتمالاً خبر خوشی دریافت می کنید.
 • اگر در خواب ببینیم کسی که مرده است گریه می نماید، معنای خوبی دارد و نباید از این بابت به دل خود بد راه دهید.

شیخ طوسی می گوید:

 • حالت گریه و ناراحتی چهره مرده، در تعبیر خواب موثر است.
 • اگر مرده در ابتدا راضی باشد، اما بعد آغاز به گریه کند، معنای خوب و مبارکی ندارد.
 • اما اگر شما مرده ای را در خواب دیدید که فقط گریه می نماید و شما فقط گریه کردن او را نگاه می کنید، آن را به فال نیک بگیرید.

امام صادق (ع) می فرمایند:

روزی موسی زوار عطار نزد امام صادق (ع) آمد و گفت: یا ابن رسول اللَّه خوابی دیدم که مرا به وحشت انداخته است، خواب آن بود که دامادم مرا در آغوش گرفته بود، می ترسم عمرم به جهان نباشد. امام صادق فرمود: ای موسی مرگ را در هر بام و شام منتظر باش، اما هم آغوشی مرده با زنده، عمر آن ها را درازتر کند.

براهیم کرمانی می گوید:

 • اگر ببینی آن شخص مرده، غریبه است و آشنای تو نیست، خبرهای بدی به شما می دهند. شاید شخصی تصادف کند و یا فوت کند؛ در هر صورت زیانی به شما می رسد.
 • اگر آن شخص را بشناسی و چهره اش برایت آشنا باشد، خبرهای خوبی به شما می رسد که باعث شادی شما می گردد؛ از جمله وصلت و ازدواج نزدیکان.

جابر مغربی می گوید:

اگر در خواب ببینی مرده را بغل کردی، یعنی قرار است اشخاصی وارد زندگی شما شوند که برای شما دردسرساز خواهند بود و به شما ضربه می زنند و آرامش زندگی تان را از بین می برند. در کل، به این معناست که اطراف شما با افراد شر پر می گردد. در این شرایط، باید از هوش خود بهره ببرید و اجازه ندهید آن ها به اهداف شوم خود برسند. پس ضروری است که امنیت و آرامش خود را با تدبیر، حفظ کنید. اغلب اوقات این پیشامدهای ناگوار برای مردان رخ می دهد.

خالد اصفهانی می گوید:

 • عموماً اگر مرده ای که بغل می کنی را بشناسی، برایش خدمتی انجام دهی و نیازی از او را برآورده سازی، تعبیر خوب و مثبتی دارد.
 • بغل کردن مرده می تواند به معنای دفع شدن شر و بدی از تو باشد و از شر بلایا در امان باشی.
 • مرده را در خواب بغل کردن یعنی خانواده شما در صحت و سلامت خواهند بود و جانشان از خطرات در امان است.
 • اگر این خواب را دیدید، ممکن است صاحب مال و ثروتی بسیار شوید.
 • اگر مردی جوان خواب ببیند مرده ای از اقوام دوستان یا آشنایان خود را در بغل می گیرد، امکان دارد زنی برای او خبری بد بیاورد و آن خبر باعث اندوه شما گردد، شاید خبر مرگ کسی را برای آن مرد بیاورند.
 • اگر این رویا را مردان و پسران ببینند معنای خوبی ندارد.
 • اما اگر زن یا دختری ببیند فرد فوت شده ای را بغل می نماید، بسیار خوب و نیکوست. این دختر عافیت و عاقبت به خیری نصیبش می گردد؛ مثلاً ازدواج می نماید و یا در زمینه تحصیلی و کاری پیروز می گردد.

خالد بن علی بن محد العنبری می گوید: اگر ببینید مرده را در آغوش می گیرید، امکان دارد شما نیز بمیرید.

بغل کردن مرده یا گریه کردن چه معنایی دارد:

 • خرید خانه: اگر خواب ببینید که بر سر قبر کسی که در بیداری زنده است و شما خواب می بینید که مرده است، نشسته اید و گریه می کنید، آن فرد در آینده خانه جدیدی می خرد و شما نیز در این شادی سهیم خواهید شد و برای تبریک نزد او خواهید رفت.
 • پاک شدن گناهان مرده: اگر خواب کسی را که واقعا مرده است ببینید و در این خواب اقوام و خویشاوندان برای آن مرده گریه و عزاداری می نمایند، یعنی آن فرد فوت شده مورد آمرزش و بخشش پروردگار قرار می گیرد و در آن جهان در آرامش است.
 • مشکل در سلامتی: اگر در خواب ببینید که مرده را بغل نموده و گریه می کنید، سلامتی شما به خطر می افتد، همچنین امکان دارد شخصی از نزدیکان مریض احوال گردد.
 • گرفتار شدن به مسائل: اگر در خواب فردی مرده را ببینید و آن فرد گریه کند، با دیگران به مشکل برمی خورید، در واقع این اشخاص حرف شما را نمی فهمند، شما را درک نمی نمایند و دلایل شما را قبول ندارند.

تعبیر خواب بغل کردن مرده ای از نزدیکان شما

اگر در خواب فرد مرده ای را دیدید که در زندگی واقعی به شما نزدیک بود،

این خواب می تواند نشاندهنده این باشد که شما بیش از حد دلتنگ این فرد هستید.

شاید این فرد عشق گذشته شما، دوست قدیمی یا والدین شما باشد.

گاهی اوقات احتیاج شدید عاطفی فرد باعث می گردد که چنین خوابی را ببیند.

تعبیر خواب بغل کردن مرده ناشناس

اما از طرف دیگر اگر این شخص مرده برای شما ناشناس بود و شما او را به بغل گرفتید، این خواب می تواند سمبل مورد خوبی باشد.

این خواب به این معناست که باید منتظر اتفاقات خوب باشید و تغییرات مثبتی در انتظار شما خواهد بود.

زمانی که در خواب یک مرده را به بغل می گیرید، اما در بغل او احساس سنگینی دارید و راحت نیستید،

می تواند سمبل این باشد که وارد شغلی پر از ریسک می شوید

که در کنار پول، سختی های زیادی را برای شما به وجود می آورد.

یکی دیگر از تعبیرها این است که وارد شرکتی خواهید شد که سر شما را کلاه می گذارند.

تعبیر خواب بغل گرفتن مرده و خوابیدن کنار او

اگر در خواب دیدید که فرد مرده را در بغل گرفتید و در کنار او دراز کشیده اید،

به این معناست که باید برای رسیدن به اهدف مهم در زندگی به جنگ با دیگران خاتمه دهید.

ممکن است که با مسائل سلامتی، مالی، یا حتی عاطفی دست و پنجه نرم کنید که احتیاج به صبوری بیشتری خواهد داشت.

زمانی که افراد نزدیک دور و بر شما برای کار کردن شما را تشویق می نمایند، شما هم باید با قدرت بیشتری به راه خود ادامه دهید.

تعبیر خواب بغل کردن مرده ای که زنده شد

اگر در خواب دیدی که مرده را به بغل گرفته اید و بعد از آن، مرده زنده شد،

این خواب می تواند سمبل ناراحتی کوتاه مدت در شما باشد.

احتمالا شما در از دست دادن فردی به مدت کوتاهی به سوگ می نشینید

اما به زودی می فهمید که نمی توانید بقیه عمر را به غصه خوردن سپری کنید.

باید سعی کنید که به زندگی عادی خود برگردید و آن را ادامه دهید،

چون همواره همه چیز طبق میل ما پیش نخواهد رفت.

گاهی اوقات این خواب می تواند سمبل مسائل زندگی ما باشد که مدتی است نمی توانیم از آنها عبور کنیم

اما مطمئن باشید که به زودی راه حلی عالی برای آن پیدا خواهید کرد.

از منظر روانشناسی

تعبیر ادوارد

ادوارد می گوید: اگر کسی در خواب ببینید که یکی از خویشان و یا نزدیکانش مانند پدر برادر مادر و یا خواهر مرده اش گریه می نماید، به معنای اتفاقات ناراحت نماینده یا بیماری است. حال آن که نوع گریه مرده مهم است.

تعبیر آنلی بیلتون

آنلی بیتون می گوید: گریستن در خواب به این معناست که اعضای خانواده خبرهای بدی را می شنوند.

 • اگر در خواب مرده را در حال گریستن ببینید، تعبیر آن است که اگر فراغ بکشید بعد از مدتی به وصال یکدیگر می رسید.
 • اگر دختری مرده را در حال گریستن ببیند، به این معناست که برای رسیدن به معشوق باید فداکاری و از خودگذشتگی کند.
 • اگر فرد که تاجر است و اهل معامله است، مرده را در حال گریه ببیند، یعنی در امور کاری اش با شکست روبرو می گردد.

تعبیر اچ میلر

اچ میلر می گوید: اگر در خواب صدای گریه شخصی را بشنوید، تعبیر آن است که زندگی روی بد خود را به شما نشان می دهد.

سخن آخر

دیدن رویای افراد مرده از جمله خواب هایی است که ذهن بیننده خواب را به خود مشغول می نماید. از نظر نمادین، شخص مرده می تواند بخشی از وجود شما باشد که می خواهید از خود جدایش کنید. ناراحتی مرده از زنده در خواب نیز ممکن است به محتاج شدن به دیگران یا پول قرض گرفتن تعبیر گردد.

شما می توانید خواب های خود را در انتهای این مقاله با ما به اشتراک بگذارید تا تعبیر آن را برای شما ارسال کنیم.

آژانس مسافرتی: دور زمین | سفر به دور زمین هیچوقت اینقدر آسون نبوده! تور ارزان، تور لحظه آخری، اروپا، تور تایلند، تور مالزی، تور دبی، تور ترکیه

انتشار: 9 مهر 1400 بروزرسانی: 27 آذر 1400 گردآورنده: ariyablog.ir شناسه مطلب: 4494

به "تعبیر خواب بغل کردن مرده و گریه کردن چیست؟" امتیاز دهید

389 کاربر به "تعبیر خواب بغل کردن مرده و گریه کردن چیست؟" امتیاز داده اند | 3.6 از 5
امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "تعبیر خواب بغل کردن مرده و گریه کردن چیست؟"

72 دیدگاه

Raha 28 مهر 1402

سلام من هسرم سه شب پشت سرهم‌خواب برادر مرده اش را دیده که نزدیک 10سال پیش فوت کرده اما بسیار باهم‌صمیمی بوده اند یک شب او درخواب کربه ای سیاه دیده که دنبالش کرده و برادرش راانجا دیده و دنبال برادرش رفته و سپس از خواب پریده و امشب هم خواب دیده که برادرش برایش اغوش باز کرده تا او برود و بغلش کند اما از‌خواب بیدار شده و‌موفق نشده در اغوشش بگیرد
تعبیر این خواب ها چیست

پاسخ به Raha

فاطمه 15 شهریور 1402

خواب دیدم پدر بزرگم که فوت شده سالها پیش ودیدم انقد سریع دویدم بغلش کردم محکم وکلییییی گریه کردم اما اون خوشحال بود تعبیر خوابش چیه این خواب قبل وبعدم داشت اما قبل وبعدش چرت وپرت بود این تیکش واضح بود

پاسخ به فاطمه

سحر 18 شهریور 1401

مادرم 3 ساله فوت شده من خواب دیدم همراه دوستانم از کنار مسجد رد میشدیم من به دوستام گفتم بریم سر مزار مادرم ،مادرم دیدم بغلش کردم ،انگار مادرم فاتحه خونده و داشت میرفت بغلش کردم و احوالی کردم و بعد رفتم سمت مزار که فاتحه بخونم دور مزاررش افرادی رو میدیم مثل خالم که گریه میکردن .....من مادرم دیده بودم و رفته بودم سر مزارش فاتحه بخونم

پاسخ به سحر

رفیعی 5 شهریور 1401

سلام من پدرم فوت شده هنوز چهلمش نشده خواب دیدم که تو خیابون محلشون دارم میام پدرم تو صف نونوایی نشسته داره نون میخوره من دیدمش کامل واضح شفاف تا صداش کردم اومد همو بغل کردیم باهم دیگه گریه میکردیم خیلی شدید مردم که توصف نونوایی بودن اومدن جدامون کردن خواهش تعبیرشو بگین

پاسخ به رفیعی

فریده قمریان 20 فروردین 1401

من در خواب دیدم که با مادر بزرگم که فوت شده صحبت میکنم بغلش کردم و در آغوشش گریه میکردم اون پاهاشو دراز کرده بود سمت من و من پاهاشو ماساز میدادم تعبیرش چی میتونه باشه ممنون میشم اگه تعبیر خواب منو بگید

پاسخ به فریده قمریان

هادی 24 اسفند 1400

سلام من خواب دیدم خواهر زاده ام رو زدم بخواطر شیطونیش مادرم که فوت شده منو صدا میکنه یک پس گردنی اروم بهم میزنه بعد میگه بیا باهاش یک گوشه ای از حیاط خانه میریم اونجا خالم رو اول دیدم (او زندست) بعد خالم میگه به مادربزرگ سلام کن او(فوت شده) من بهش گفتم مادر بزرگ کیه خالم گریه کرد گفت نمیشناسی دیدم مادرمم گریه کرد به ارامی سرم رو چرخوندم مادر بزرگمو دیدم در اغوش گرفتمش گفتم خاله شوخی کردم یکی دو دقیقه در اوغوش مادر بزرگم بودم به خالم گفتم شوخی کردم بعد خالم با مادرم همینجور که اشک میریختن خالم لبخندی زد گفت فکر کردم جدی میگی مادرم همینجوری نگام میکرد و گفت پسر خوبیه بعد بیدار شدم اصلا یادم نمیره این خواب لطفا جواب بدین؟

پاسخ به هادی

عسل 24 اسفند 1400

پدرم پارسال فوت شده...خواب دیدم بغلش کردم و فقط گریه میکنم...نمیدونم تعبیرش چی میتونه باشه

پاسخ به عسل

مصطفی 16 بهمن 1400

با سلام
بنده خواب دیدم دایی مادرم رو بغل کردم یعنی همدیگرو بغل کردیم ولی گریه نمیکردیم و صحبت میکردیم که صحبتهام یادم نیست ساعت 6صبح این خوابو دیدم

پاسخ به مصطفی

ساحل 8 دی 1400

سلام دم اذان صبح خواب پدربزرگمو دیدم که ده ساله فوت شدن ، خواب دیدم باهمسرم باایشون قرار گذاشتیم که از اون دنیا بیاد یه جایی و آدرس بده تا بریم ببینیمش ، وقتی از دور دیدمش از ماشین پیاده شدم ب سمتش رفتم هردو همو بغل کردیم و کلی گریه کردیم از دلتنگی ، بعد نشستیم یه گوشه دوتا کیسه هایی که روی شونش بود که شامل ذرت و کدو بود درآورد به عنوان ناهار یاشام خوردیم ،ازش پرسیدم بابابزرگ ازاون دنیا برامون حرف میزنی ؟ گفت ما نمیتونیم چیزی بگیم اجازه نداریم ، اما ظاهرا راضی بود و بعداز خوردن غذا گفت من باید برم و رفت

پاسخ به ساحل

سیدروح الله 1 بهمن 1401

سلام، من یه مردم خواب دیدم با یکی از اقواممون که چند سال پیش فوت کرده و حدوداً 25یا30سال ازم بزرگتره دست ب گردن هم گریه میکنیم،، اصلاً هم بفکرش نبودم و یادشم برای یکبار نکردم، ولی دیشب یهو این خوابو دیدم، گفتم ببینم چه تعبیری داره..... ممنون از لطفتون

پاسخ به سیدروح الله

داود 20 تیر 1401

سلام خواب دایی ام را دیدم که حدودا 12سال پیش فوت کرده و خیلی از بچگی دوستش داشتم ایشان رو خیلی خندان و زیبا رو سفید وچاق بدون لباس دیدم خیلی گریه از خوشحال کردم وبغلش کردم ایشان هم منو در آغوش گرفت وهم خندان وهم اشک خوشحالی داشتیم هر دو میخواستم تعبیر این خواب چیست ممنونم

پاسخ به داود

سالار خشمن 1 فروردین 1401

خواب خوبی داشته اید.
برایتان رزق و روزی آورده است و روزی بر شما فراوان خواهد گشت. و برای افزایش روزی شکر گزار باشید. اگر گریه کردید نشان از خوش قلبی شماست. اگر نتوانسته برایتان از آن دنیا صحبت کند برای این است که گفتن اسرار آن دنیا در حد ظرفیت شما نبوده است. اگر گفته که نمیتواند اینجا بماند برای این است که از جهنم فاصله دارد در غیر اینصورت میگفت که مرا با خود ببرید یا شما اینجا بمانید.
سال و قرن خوبی داشته باشید. و برای سعادت دنیا و آخرتتان نماز بخوانید. نماز بخوانید.

پاسخ به سالار خشمن

حسینی 16 آذر 1400

دوساله مادرم فوت کرده ومن تو این دوسال روز به روز عذابم بیشتر میشه ودلتنگتر از همیشه دیشب خواب دیدم عروسی یکی از فامیلامون هس ومن مادرمو اونجا دیدم بغلش کردم و زار زار گریه کردم و گفتم خسته شدم از زندگی بدون تو منو باخودم ببر مامانم هم گریه میکرد ولی جوابی بهم نداد ولی در کل بغلش کردم وتوخواب میگفتم خدایا این لحظه تموم نشه که بیشتر بغلش کنم

پاسخ به حسینی

کرباسی 15 فروردین 1401

سلام
مادرم 8 ماهه که فوت کردن دیشب از دلتنگیش گریه کردم و خیلی بی تابش هستم دم صبح خواب دیدم در منزلی هستیم با مادرم صندوقچه ای آنجا هست که رویش با یک پارچه کشیده شده دیدم مادرم پریشانه و وقتی به صندوقچه نگاه کردم دیدم داره تکون میخوره و یه آدم ناشناس از توی صندوقچه و زیر پارچه اومد بیرون هردو خیلی ترسیدیم و تو بغل هم گریه میکردیم واز خواب بیدار شدم بعد از بیدار شدن هم بدنم میلرزید از ترس و استرس

پاسخ به کرباسی

پرویز 17 اسفند 1400

همین خوابو دیدم

پاسخ به پرویز

زهره 15 آبان 1400

سلام، پسرعموی من 25 ساله به رحمت خدا رفته و اون موقعه من بچه بودم، دیشب خواب دیدم که گفتن این همه مدت زنده بوده و ما نمیدونستیم، تمام اقوام به استقبالش رفتیم همه بغلش میکردن، قیافه اش همون جوون 25 سال پیش بود، من هم بغلش کردم و گریه کردم گفتم من دختر عموت هستم،ا ونم یادم نیس گریه میکرد یانه اما گفت خوشحالم تو نیمه منی!!خواهش میکنم برام تعبیرش کنید، چون این مدت هم درگیر مشکلات خانوادگی سختی هستم و دیدن این خواب بیشتر دگرگونم کرده

پاسخ به زهره

فاطمه 14 آبان 1400

سلام پدربزرگم حدود 15 سالی میشه که فوت شدن خواب دیدم داریم تو یه مسیر خاکی با چند نفر دیگه راه میریم تا به شهر برسیم بعد تو راه یه آب راه کوچولو بود که باهاش دستامونو ودهنمونو شستیم ولی ازش نخوردیم چون آب به یه باغ میرفت همین طور که نشسته بودیم پدربزرگم رو دیدم که چند تا توضیح در مورد چطوری از اون آب استفاده کنیم داد بعد من گفتم بیا بغلت کنم خیلی دلم برات تنگ شده اونم با خوشحالی منو بغل کرد و گفتم خیلی زود مارو تنها گذاشتی اونم چهرش غمگین نبود و یه لبخند ملیح رو صورتش بود .جوون تر به نظر میرسید من این خوابو صبح ساعت حدودا9 دیدم میشه تعبیر دقیقشو واسم بگین چیه

پاسخ به فاطمه

فرامرز 4 مهر 1400

خواب دیدم دوست صمیمیم که باهم مدرسه میرفتیم ایران و کانادا زندگی میکرد و در سال 2014 به قتل رسیده اونجا، رو دیدم که نشسته دور یک میزی گرد و بزرگ، که دور و برش دوستای کاناداییش نشستن و قلیون میکشن. تا دیدمش بغلش کردم، و زار زار گریه میکردم از دلتنگی براش. جالبه که قدش که توو واقعیت از من کوتاهتر بود، توو خواب کمی بلندتر از من بود. با من حرف نزد و من اصلا صدایی ازش نشنیدم.
توو خواب میدونستم که دوستم در اصل مُرده. جالب اینجاست که آخرین باری که توو واقعیت به این دوستم فکر کرده بودم حدودا یک هفته پیش بود، نه دیشب یا دیروز.

ممنون میشم اگه تعبیر این خواب رو به من بگین
فرامرز

پاسخ به فرامرز

صبا 2 مهر 1400

سلام مادرم فوت کردن 8 سال پیش
دیدم دیشب تو خواب بغلش کردم از ته دلم گریه میکنم

پاسخ به صبا

سعید 4 خرداد 1401

با عرض سلام و خسته نباشید خواب دیدم برادرم که فوت کرده من را در آغوشش گرفته و من زار زار گریه میکنم اما در آغوشش خیلی راحتم برادرم خوشحال هستش و میگه چرا اینقدر ناراحتی خدا بزرگه

پاسخ به سعید

حمیدرضا 2 مهر 1400

سلام خواب داییم دیدم که منو بغل کرد یکم بغلش گریه کردم بعد اروم شدم گفت به هیچی توجه نکن زندگی کن بعد حالش خوب بود لباس شیک داشت من گفتم چقد زنده ام اینا گفت به چرت پرت توجه نکن زندگی کن

پاسخ به حمیدرضا

نیما 20 شهریور 1400

دایه من مرده ولی من درخواب دیدم دایم در جنگ تیر به سرش خورده ولی زنده بوده من گریه کردم ولی او نه و اون در ویلچر نشسته بود وبه تنش نخ هایی وصل بود

پاسخ به نیما

زهرا عسکری 12 شهریور 1400

خواب دیدم برای مراقبت از پدر مرده ام به شهرزادگاهش میروم و او را در آغوش میگیرم و گریه میکنم.

پاسخ به زهرا عسکری

حبیب 5 شهریور 1400

سلام
پدرم 7 سال پیش رحمت خدا رفته است
خواب دیدم که پدرم من را بغل میکند و بدون هیچ گفت گوی بینمان رد و بدل بشود هر دو فقط گریه میکنیم

پاسخ به حبیب

محبوبه کبیری 3 شهریور 1400

سلام خسته نباشید، ضمن تشکر ازسایت خوبتون، خواستم تعبیرخوابموبپرسم، من خواب دیدم خونه ی پدرم بودم وهمه ی اعضای خانوادم بودن، (پدرمن فوت کردن) پدرم حالش خوب بود، توخواب شک کردم که دارم خواب میبینم، گفتم تابیدارنشدم برم پدرمو محکم بغل کنم وتمام دلتنگیمو خالی کنم، رفتم سمت بابام محکم بغلش کردم از ته دل گریه میکردم ومیگفتم کاش من پیش مرگت شده بودم، زاری میکردم و دور خونه بابامو میچرخوندم وزجه میزدم بلند، عین یه بچه بغلم بود، همه ی خونوادم بادیدن زجه های من گریشون گرفته بود، ازیه طرف خوشحالم که فهمیدم دارم خواب میبینم و بابامو بغل کردم وتو بغلش زار زدم، از طرفی هم نگرانم چون تعبیرخواب های بالا رو درست متوجه نشدم، به محض اینکه بیدارشدم تاچند دقیقه جلوی گریمو نتونستم بگیرم، حالم که بهترشد اومدم توسایت شما ببینم تعبیرش چیه، ببخشید اینموقع مزاحم شدم، بذارین پای روحیه ی بدم، بازم شرمنده بدموقع اومدم.

پاسخ به محبوبه کبیری

مبینا 31 مرداد 1400

خواب دیدم شوهرخاله م که فوت شده همه میدونن زندس من‌ نمیدونم.ولی بعدش فهمیدم و بغلش کردم و گریه کردم. اونم منو بغل کرد. احساس آرامش کردم..

پاسخ به مبینا

زهره 30 مرداد 1400

سلام.
پسر عموی من چندین سال پیش در نوجوانی به رحمت خدا رفت..
خواب میدیدم در یک عروسی هستم اما سازو اهنگ نبود خودمون میخوندیمو می رقصیدیم..پس عمومو دیدم که توی راه رفتن ناتوان بود و براش لبلس زنانه پوشیده بودن...بغلش کردم و از روی دلتنگی خیلی گریه کردم.
تعبیر لباس زنانش و گریه کردن جفتمون چی هست؟ باتشکر

پاسخ به زهره

نازی 29 مرداد 1400

خواب دیدم خاله ام که یکسال و نیم است فوت کرده در یک جایی بود و من رفتم و سرم رو گذاشتم روی شونه اش و با ناراحتی گفتم خوش به حالت که رفتی میشه منم با خودت ببری ولی اون نه حرفی میزد و نه کاری کرد فقط نگاهم کرد .من این جمله را چندبار تکرار کردم

پاسخ به نازی

حسین 28 مرداد 1400

سلام
من خواب دوتا از عموهامو دیدم که یکی از آنها مرده است ابتدا با عمو زنده دست داده و سپس با عمویی که مرده دست دادم و از دلتنگی اورا بغل کرده و سپس گریه کردم.
ممنون میشم تعبیر خوابم را محبت کنید بگین

پاسخ به حسین

Roya 21 مرداد 1400

ضمن عرض سلام و خسته نباشید.
خاله من دوسال بیمار بودند و بعد از اون فوت کردن الان حدودا چهار سال میگذره و حدودا دوساله که سر خاک ایشون نرفتیم.
در خواب خودم می دیدم که خاله م حالت قبل بیماری ش رو داشت و خیلی خوب و سرحال بود کیک بزرگی دستش بود و جلوی در ایستاده بود ، من رفتم بغل شون کردم و خیلیییی گریه کردم خالم هم منو بغل کرده بود و ظاعر خوب و آرومی داشت و می گفت گریه نکن.
ما اون روز منتظرش نبودیم و مهمان های دیگری داشتیم.
و تصور این رو در خواب داشتیم که ایشون فوت کردن و به غیر از من هیچ کسی در جمع گریه نمی کرد.
تمام چیزها از جمله عطرشونو حس می کردم.
خیلی ممنون میشم تعبیر خوابم رو بفرمایید.

پاسخ به Roya

زهرا 16 مرداد 1400

چند جورحرف می‌زنید ی بار میگین خوبه ی بار میگین بده

پاسخ به زهرا

رضا 14 مرداد 1400

سلام
من حدود بیست روزی است مادر همسرم را از دست داده ام
و خیلی از این بابت ناراحت هستم و دلتنگش
دیشب قبل از خوابیدن به خداوند گفتم ببینمش در خواب
که در خواب دیدم ایشان را در منزلشان بغل کردم و در حال گریه کردن هستم
ایشان هم همراه من گریه میکند
دیگران را تا می آیم مطلع کنم
از خواب بلند میشم

پاسخ به رضا

زهره 6 مرداد 1400

سلام
من خواب دیدم که دایی ام که حدود یک سال نیم پیش فوت کرده اند مرا در آغوش گرفتند و نه گریه ای بود و نه خنده فقط حس آرامش داشتم همین، اگر لطف کنید تعبیرش رو بگید ممنون میشم

پاسخ به زهره

Hastimoridi 31 تیر 1400

سلام من خواب دیدم مادربزرگم ک فوت شده تو یه جمعی هست و من اونو بغل کردم و گریه میکنم ممنون میشم تعبیرشو بگید

پاسخ به Hastimoridi

هدیه 29 تیر 1400

خواب دیدم:داییم نزدیک 40روزه فوت شده من خونه مادر بزرگم بودم و داییم ک فوت شدرو داخل حیاط دیدم و به اون یکی داییم گفتم ک دایی زندس اونجاس نگاش کن اون میگفت ن اشتباه میکنی نیستش مثل اینکه داخل خانه مهمون بود و داییم نمیخواس مهمونا بدونن ک داییم زندس انگار الکی بهشون گفته بودیم مرده بعد یهو داییم ک مرده بود اومد داخل خونه من ازش میترسیدم یهو اومد منو بغل کرد محکم من یذره ازش فاصله گرفتم تا چهرشو ببینم وقتی اینکارو کردم از خواب پریدم.

پاسخ به هدیه

علی ورمزیاری 29 تیر 1400

درود..پدرم را که فوت شده در خواب دیدم که همدیگر را در آغوش میگیریم و چون در خواب میدانم که فوت شده از خوشحالی هردو گریه میکنیم و با پدر در خواب گپ میزنیم..و ساعت ها باهم مینشینیم..چیزی که در بیداری هرگز چنین رابطه ای نبود..تعبیرش چیست

پاسخ به علی ورمزیاری

ملکناز 24 تیر 1400

ساعت حدودا ده صبح مادرم که فوت شده را در بغل گرفته و گریه میکنم و میگویم چقدر دلم برایت تنگ شده و او بنظر ناخوش احوال بود و گریه میکرد و در کنارش کودکی نوزاد در خواب بود نمیدانم نوزاد کی بود ؟

پاسخ به ملکناز

راضیه 24 تیر 1400

لطفا اگر این پیام رو دیدین جوابش رو توی ایمیل برام بفرستین.من امروز خواب دختر خالم رو که فوت شده بود دیدم .که با خانوادش اومده بودن خونمون مهمونی و اون هم همراهشون بود و غیر از من کسی نمیدیدش چون همه میدونستن مرده.توی خواب وقتی بغلش کردم اون میخندید و من به شدت به خاطر اینکه دل تنگش شده بودم گریه میکردم.بقیه هم سعی داشتن منو به خودم بیارن که من خیالاتی شدم .لطفا تعبیرش رو برام ارسال کنین چون ذهنم خیلی مشغول خودش کرده.

پاسخ به راضیه

مهدیه پورفریدونی 21 تیر 1400

سلام
اگر امکان داره این خواب را برای من تعبیر نمایید متشکرم
خواب دیدم در حرم امام رضا ، پسر خاله جوان فوت شدم ، من را بغل کرد ، که داداشم هم همراهم بود ، و هر چه می خواست که به زور پسر خالم را بغل کند ، پسر خالم اجازه نداد !
لطفا این خواب را برای من تعبیر نمایید . متشکرم

پاسخ به مهدیه پورفریدونی

سارا 21 تیر 1400

سلام خسته نباشید من عمم فوت کرده خیلی دوسش داشتم خاب دیدم ک بغلش کردم گریه میکنیم باهم روبوسی میکردیم تعبیرش چی میشه ممنونم

پاسخ به سارا

بهار 16 تیر 1400

سلام خواب دیدم پدر بزرگم ک سه سال است فوت کرده را درحیاط منزل خودش میبینم و میرم سفتتت بقلشش میکنممم میگم تروخدا نرو چرامیری و بشدددت گریه میکنم و اونم میخنده میحکم بقلم کرده میگه دخترم باید برم دیگ ب مرگ هم باید شکر کرد دست خودم نیست که... بعد میره و من میام داخل خونه میبینم کلیی گیااااه دارم ک بهشون اب میدم و کلی ریشه گرفتن و جوونه زدن و بسیار از رشد و جوونه زدنشون خوشحالم توخواب ... میشه تعبیرشو بگید

پاسخ به بهار

Zahra askariyan 13 تیر 1400

سلام..من زمان مرگ عزیزم پیشش نبودم و بارها یادش میکنم و خیلی خابشو میبینم تویع خاب لباس تنم میکنه و تویه خاب به دخترم چیزی میده بخوره کلا خیلی خابشو نیبینم دیشب هم خاب دیدم ک بغلش کردم و میدونم میخاد بمیره و فقط گریه میکنم اونم توی بغل من جون داد و من جدا شدن روح از بدنش رو دیدم بعد ارواحی ک داشتن میرفتن از دو. مارو مثل سگ و گربه میدیدن و میگفتن دورشو یک مشت سگ و گربه گرفته قبل این خاب خاب دیدم بارون شدیدی هم باریدن گرفته ازتون خاهش میکنم تفسیرش کنید...اینم بگم ک من بارها ب این فک کردم کاش پیشش بودم و برای اخرین بار بغلش میکردم بارها بهم میگفت بیا من میمیرم النارو (دخترم)نمبببنم دل تنگشم شاید اونقدر بهش فک کردم مغزم این صحنرو برام تداعی کرده بتونم مرگشو باور کنم چون خیلی برام غیر منتظره بود شنیدن ابن خبر درست فردای تولدم و وابستگی بیش از حدم

پاسخ به Zahra askariyan

سید محسن چاوشی 1 تیر 1400

در خواب پسر دایی نا کام و فوت شده ام را دیدم در جشنی که دعوت شده بودیم به همراه همسرم که نزدیک به یک سال است بیمار است .در آنجا هم همسرم بیمار بود ولی رو به بهبودی دیده میشد ولباس زیبایی بر تن داشت شوخی میکرد.پسردایی فوت شده ام مرا در آغوش گرفت وبا شدت تمام رو بوسی کرد ودلتنگیش را ابراز نمود زمانی که در آغوش پسر پایین بودم به خاطر حال همسرم که بیمار است به گریه افتادم وار شدت گریه بیدار شدم و گریه ام ادامه داشت زمانی که بیدار شدم ساعت پنج صبح بود متشکر میشوم اگر تعبیر خوابم را بی کم و کاست بیان کنید.

پاسخ به سید محسن چاوشی

رحیم 1 تیر 1400

سلام خواب دیدم پدرم که مرده است انگار از آن دنیا برگشت و جایی که من و خانواده بودیم آممد و چهره ای ناراحت داشت من با دیدن او او را بغل کردم و شروع به گریه کردم و به او گفتم دلم بداش تنگ شده و او هم شروع به گریه کرد و گفت نمیتونه از اون دنیا با ما تماس بگیره بعد از خواب پریدم تعبیرش چیه؟

پاسخ به رحیم

حوریه خادمی 30 خرداد 1400

سلام من خواب دیدم ک عموی پدرم ک تازه فوت شده در خواب هم فوت شد بعد از گریه کردن فامیل دوباره زنده شد و من او را بغل کردم تا این خبر خوش رو ب همه بدم

پاسخ به حوریه خادمی

م-رضائی 29 خرداد 1400

سلام و عرض ادب
شوهرم خواب دیده با پدرش که در قید حیات نیست به روضه می رود و میزبان روزه که او نیز قبلا روضه خوانی های مفصلی می کرده و الان در قید حیات نیست دم در جهت خوش آمدگویی نشسته و البته در خواب می دانستند که ایشان فوت شده
سپس وارد روضه شدند با پدرشان و منتظر آقای بعدی شدند و پدرشان بسیار گریه کرد در روضه و ایشان هم در خواب به این واقف بودند که ایشان برای میزبان که می دانستند فوت شده گریه می کنند
در ضمن می گفتند من خودم با یک جفت کفش نو آمده بودم و تمام فکرم براین بود که کفشم را دم در ندزدند

پاسخ به م-رضائی

زهرا 18 خرداد 1400

سلام من خواب دیدم مادرم را در آغوش گرفتم و گریه میکنیم و از اینکه مرده است ناراحته و فقط گریه میکنه من و بقیه ی خانواده کنار او هستیم و فقط من بغلش میکنم و همش بهش میگم درکت میکنم همه گریه میکنیم
مادرم با گریه گفت پاشو برو مزاحم ببخشید مزاحم گردش و مهمونیتون شدم منم با گریه بهش گفتم گردشم توی مهمونیم توی دلخوشیم توی همه ی زندگیم توی که با رفتن بخشی از قلبمو سیاه کردی
اونم فقط گریه میکرد منم همینطور
تورو خدا تعبیرشو بهم بگید مادر 52 روزه فوت کرده و من نمیتونم با شرایط کنار بیام
ممنون میشم اگه تعبیرشو برام لطف کنید

پاسخ به زهرا

بهنوش 8 خرداد 1400

سلام ببخشید من ظهر خواب دیدم که عمه خدابیامرزم رو که چندساله فوت شده چادرسرش بود و منو محکم بغل کرد و هم اون شروع کرد به گریه شدید و هم من گریه میکردم و توی خواب انگار عمم بخاطر وضعیت من ناراحت بود و می‌گفت تو چه دلی داشتی که اینقدر سختی کشیدی..
میشه تعبیرشو بفرمایید لطفاً

پاسخ به بهنوش

زاهدی 8 خرداد 1400

سلام.من دختر هستم و مجرد.خواب دیدم یکی از پسرهای فامیل که متاهل است و خارج از کشور زندگی میکند به من یک کلاه بافتنی آبی رنگ داد و بعد از ان من به شاه چراغ رفتم و توی حیاط شاه چراغ تو یک صف طولانی منتظر گرفتن اش نذری بودم

پاسخ به زاهدی

فاطمه 5 خرداد 1400

سلام وقت بخیر ، عمه ی من به تازگی فوت شدن ، دیشب خواب دیدم جایی هستم و پدرم یه کاری انجام دادن که من به شدت ناراحت شدم قصد داشتیم بریم روستای پدری و سر خاک عمه ام بریم ، که من از رفتن اجتناب کردم و موندم همینطور که ناراحت بودم دیدم عمه ام اومد بهم گفت باید میرفتی گفتم عمه خیلی ناراحت شدم گفت اشکال نداره باید میرفتی، گفتم یعنی دوست داری بیام سر خاکت گفت نه باید بری به باغچه ها آب بدی (نفهمیدم منظورشو) بعد بغلش کردم بهم گفت هیچوقت نگفتم ولی خیلی دوستت داشتم منم شروع کردم به ابراز احساسات و محکم عمه ام رو بغل گرفته بودم و گریه میکردم احساس کردم با هم داریم گریه میکنیم ، همینجور که گریه میکردم بیدار شدم ، تعبیر این خواب چیه؟تشکر

پاسخ به فاطمه

مریم 3 خرداد 1400

سلام
من خواب خواهر فوت شده ام را دیدم که مانتوی سبز رنگ بلندی پوشیده بود در حالیکه او در زندان بود ولی من اونو در محوطه ای باز که شلوغ هم بود و اونجا قدم میزدیم میدیدمش. و البته توی خوابم هیچ تصوری از اینکه او مرده باشد نداشتم بلکه او زنده بود و یجورایی بخاطر گناهی که کسی دیگر مرتکب شده بود او زندانی گشته بود.و من و خواهرم و مادرم به ملاقاتش رفته بودیم و دیدم که بیرون زندان باهم قدم میزنیم و من خواهرم را محکم بغل کرده ام و ذهنم درگیر بود که باید هر هفته به ملاقاتش بروم که از خواب بیدار شدم

پاسخ به مریم

طاهره 31 اردیبهشت 1400

سلام . من خواب دیدم مادرم منتظر پدر بزرگم که بیش از 15 ساله فوت کرده ، هست ، و جالب اینکه پدربزرگم از در وارد می شه و همه با حالت گریه از خوشحالی بغلش می کنیم

پاسخ به طاهره

الهام 29 اردیبهشت 1400

سلام دیدگاهام اوکی بود ولی من خواب دیدم رفتم سر قبر مادرم اونجا دارز کشید زیر پتوه میرم بغلش میکنم خیلی گریه میکنم فقط میبینم چشماش پر اشک میشه

پاسخ به الهام

نسیم 19 اردیبهشت 1400

مادر بزرگم 20سال است فوت کرده زنی بسیار خوب بود، هنگام ظهر خواب دیدم می‌خواهند او را دفن کنند در یک روستایی که نمی‌دانستم کجاست، چون سالها بود اورا ندیده بودم به سمت میت دویدم و وقتی به او رسیدم تکان می‌خورد به حالت تهوع بلند شد و ازش پرسیدم میخوای بالا بیاری؟ یک ظرف نقره ای بود که خالی کردم او فقط مقداری آب بالا آورد، من اصلا از ظرفی که دستم بود بدم نیامد او من را نشناخت بعد از اینکه خودم را معرفی کردم خندید من را محکم در آغوش کشید و من از فرط دلتنگی گریه می کردم

پاسخ به نسیم

مریم 19 اردیبهشت 1400

با سلام مدت 6 ماه هست که پدر عزیزم بر اثر ابتلا به کرونا خیلی ناگهانی و شوکه کننده از دنیا رفتن و من دیشب برای اولین بار خواب پدرم رو دیدم که تب دارن و میخوان برن حمام دوش بگیرن (قیقا قبل از فوتشون تب داشتن و رفتن دوش گرفتن.) و من تو خواب انگار میدونستم بابا داره اماده رفتن میشه اینه که با گریه ازش میخواستم نمیره و بغلش میکردم و بوسش میکردم تب و گرمای صورتش رو حس میکردم و میدونستم کرونا داره ولی برام مهم نبود که منم بگیرم ضمن اینکه پدر هم صورتش پر از اشک بود و داشتن گریه میکردن و به نوعی خداحافظی میکردن. میخواستم بدونم تهبیر خوابم چیه؟

پاسخ به مریم

امیر رضازاده 9 اردیبهشت 1400

خواب دیدم مادرم رو که فوت کرده بغل کردم وازسر شوق و خوشحالی یه همچین حسی داریم گریه میکنیم ونوارش میکنیم همدیگر رو

پاسخ به امیر رضازاده

جباری 9 اردیبهشت 1400

من پدر شوهرم 18روزه فوت شدن براثر بیماری دیالیزی بودن ودر آخر به کما رفتن ودربیمارستانتموم کردن.‌ من خواب دیدم اوردنش خونه، داخل یک نایلون بزرگ بسته بندی شده داخل پلاستیک خون واب گرفته طوریکه دیگه گوشت پدر شوهرم خراب شده ،ولی من آنقدر گریه میکنم دستم رو رو نایلون زدم اونطوری دیدم حالم خراب شد حالت استفراغ گرفتم طوریکه وقتی استفراغ کردم از دهنم لخته های خون با گوشت انگار ریه هام بودن بیرون اومدن خیلی کم بود زود خوب شد ودوباره برگشتم سر پدر شوهرم،
،،منم دستم گرفتم دادم به جاریم،اونم کفت چرا به من میدی انداختش دور ،،بعد کلی ناراحتی اومدم داد زدم لطفا بیایید سر پلاستیکو باز کنیم تا اب اضافی وخون خارج بشن ،من همچنان گریه میکنم ،انقدر گریه کرده بودم مثل زامبی ها شده بودم دور چشام قرمز بود وداخلش خون، خلاصه بعد تموم شدن اب وخون انگار که نقش پدر شوهرم وبا پاکن پاک کرده باشن من با یک مداد قرمز با گفتن روضه وگریه کردن داشتم براش گردن وشونه میکشیدم ،حتی برادر شوهرم موقع کشیدن گردن وحلقوم بهم کفت ،حلقه گردن اقاجونم بلند بود ،،منم گفتم اره ،دوباره پاک کردمو وکشیدم ،،مادر شوهرم که الان در قید حیاتن خندیدنو کفتن دیگه چی ها میخوایید بگید من با صدای بلند باز روضه خوندمو گریه کردم.لطفا تعبیرشو بهم بگید ممنون.

پاسخ به جباری

سونیتا 8 اردیبهشت 1400

سلام من خواب داداشمو ک تازه فوت شده رو دیدم ک شوهرم از یه جایی اونو اورده زنده است مثل این میمونه زندان باشه خیلی وقته ندیدیمش میرم بغل کنم میگ مامان دلم واسه اون تنگ شده بعد بابامو بغل میکنه بعد میشنه زمین پدر و مادر و خواهر برادرمم بغلشن میگ ابجی توام بیا دلم واست تنگ شده بغلم میکنه از خوشحالی تو بغلش گریه میکنم

پاسخ به سونیتا

زهرا 7 اردیبهشت 1400

سلام من دیشب خواب دیدم برادرم که مرده اومده اول بهم لبخند زد بعد بغلش رو باز کرد بغلم کرد من گریه کردم گفتم بهش بیا دیگه داداش مگه نمیدونی دلمون برات تنگه مگه نمیدونی نفسمون بهت بند اونم همراه من گریه افتاد
لطفا تعبیرش رو بگید
ممنونم

پاسخ به زهرا

محمود نوری 5 اردیبهشت 1400

با سلام لطفا تعبیر خواب : فرزندم که 19 ساله و مجرد است در خواب می بیند جمعی از اقوام به کوچه ای ورود می کنند و بسمت ایشان در حرکت هستند که در این هنگام روح پدربزرگش که یکماه پیش فوت نموده در حالت غم آلوده در کنار کوچه ایستاده و هیچکدام از اقوام بجز او ( فرزندم) قادر به دیدار مرحوم نیستند فرزندم مرحوم را بغل می کند و در حالیکه بغض شدید دارد شروع به گریه می کند که در این صحنه اقوام می گویند که فرزندم مشکل روحی پیدا کرده لطفا تعبیر این خواب را بفرمایید البته در ادامه همه اقوام و فرزندم به خانه می آیند و سر سفره می نشیند برای صرف غذا بجز مرحوم و فرزندم ممنون

پاسخ به محمود نوری

مرتضی ابراهیمی 5 اردیبهشت 1400

سلام من خواب دیدم که عمویم که پارسال فوت شده بود در خوابم اومد و تو خواب اتفاق از این قرار بود که عمویم زنده شده بودند و من اول ترسیدم بغلش کنم اما بعد عمویم را بغل کردم و گلایه می کرد که تو کجایی چرا به من سر نمی زنی و چهره اش سیاه و تیره شده بود نسبت به چهره ای که در قید حیات بود . ممنون میشم تعبیر خواب رو بهم بگین . بنده مرد متاهل و 35 ساله هستم

پاسخ به مرتضی ابراهیمی

هانیه 30 فروردین 1400

سلام وقتتون بخیر .
در واقعیت پدربزرگم فوت شده .
خواب دیدم که در مجلسی هستیم و همه ی خاله ها و دایی ها انگار حضور داشتند ، پدربزرگم هم بودند . بعد برای کاری وارد اتاقی شدن و در راه بازگشت به سالن پاهاشون لرزید و افتادن . هیچکس سمتش نرفت و خالم با فریاد گفت که نه خودش میتونه اما من با دو به کمکشون رفتم و وقتی ایستادن به شدت بغلشون کردم و مدام و به شدت گریه میکردم و میگفتم میخواستم بیام ... میخواستم ببینمت ... به یادت بودم و ... شدیدا گریه میکردم و پدربزرگم میگفتن اشکالی نداره ... تو اینجا هستی ... خبرت اونجا هم هست ...
و من با حالی که انگار به شدت ناراحت بودم از خواب پریدم .

پاسخ به هانیه

Sepideh 29 فروردین 1400

خواب دیدم پدرم که حدود 40 روز است فوت شده اند خیلی ناراحت بودند چشماشون قرمز بود و من در خواب احساس میکردم چشاشون نابینا خواهد شد و به زودی به رحمت خدا خواهند رفت. من در آغوششون گرفتم و ازشون سوال کردم چرا ناراحتی .اما جوابی بهم ندادند. لطفا بفرمایید چه تعبیری ممکنه داشته باشه.

پاسخ به Sepideh

ساره آذری 28 فروردین 1400

در خواب دیدم شخص زنده که فرزندم است مرده و تمام مرگان آشنادر خواب برایش گریه می کنند تعبیرش چیست؟

پاسخ به ساره آذری

سجاد 25 فروردین 1400

سلام،خواب دیدم در بغل پدر مرحوم شده ام برای داداش مرحوم ام گریه میکنیم تا اینکه با گریه از خواب پاشدم

پاسخ به سجاد

Aria 21 فروردین 1400

سلام و خسته نباشید
من دیشب خواب دیدم که تو قبرستون بودیم و زمانی که داشتیم از قبرستون می‌رفتیم پسر عموم که تقریبا یک هفته ای هست که مرده بیرون قبرستون ایستاده بود منم رفتم بغلش کردم و هردو باهم گریه کردیم و جالب اینجاست که فقط من و مادرش می‌تونستیم اونو ببینیم و بعد چند لحظه مادرم اومد و هردومونو بغل کرد.
به نظرتون تعبیرش چیه؟
ممنون از سایت خویتون

پاسخ به Aria

دانیال 18 فروردین 1400

سلام خسته نباشد، من امروز خواب دیدم که پدر بزرگم با کت آبی اومد به خونه ما و من از خوشحالی انو بغل کردم و اون هم خوشحال بود بعد کمی نشست پیش ما بعد رفت.
میخواستم ببینم تعبیر این خواب خوبه یا نه.
درزمن من 17 سالمه.

پاسخ به دانیال

مریم 18 فروردین 1400

خواب دید م پدرم در حال کتک زدن بقیه خانواده ام هست و من مرتب میگم بسه آقا ولشون کن و مییام بغلش میکنم و آرومش میکنم و سرشخون مییاد.

پاسخ به مریم

سپیده 22 بهمن 1399

تو خواب دیدم پدر بزرگ پدریم نشسته یه جا انگاری زندست خیلی طبیعی منم یهو میرم بغلش میزنم زار زار گریه میکنم حالت روحیم تو خواب خوب نبود تو همین حین پدر بزرگم از حال میره

پاسخ به سپیده

اکبر یوسفی 17 بهمن 1399

با عرض سلام خدمت شما عزیزان
خواب دیدم پدر و مادرم برای یک مهمانی مفصل چندتا از بستنی ها را یخچال گذاشته بودند که وقتی من یخچال را بررسی کردم برادر بزرگ من که فوت نموده است.(در خواب فکر میکردم زنده هست) شتابان به طرف بستنی ها آمد و من هم به دلیل اینکه بچه ها از دیدن بستنی نفسشان نرود (به خاطر کمی بستنی) میخواستم جلو او را از این کار بگیرم و بهش توضیح بدم که چرا مانع میشم ، یکی از بستنی ها را که در دستش بود را از شدت عصبانیت پرت کرد و بستنی تکه تکه شد و بعد که علت کارم را بهش گفتم متاثر شد و بعد من اورا در بغل گرفتم و گریه کردم که تو چرا ناراحت شدی و تو به جای پدر مان هستی ، که از خواب بیدار شدم.
ساعت خواب 5.34

پاسخ به اکبر یوسفی

Mehrangiz Safaiekia 20 دی 1399

سلام ، همسرم به تازگی فوت کردند، یکی از همکارانش گفت همسرم را در خواب دیده که اول تبسم بر لب داشت بعد همدیگر را بغل کرده و گریه کرده اند بعد همسرم به ایشان گفته به فلانی بگو مواظب باشه یا مواظبش باش اون میدونه ،بجای فلانی نام شخصی را گفته، فکرم بدجور درگیر شده من کسی با این اسم نمیشناسم

پاسخ به Mehrangiz Safaiekia

سهیلا 10 آذر 1400

خواب دیدم شوهرم را که به تازگی فوت کرده. در خیابان که فقط سر دارد وانگار واین سر در حال حرکت هست من اورا نیبینم و میروم هی از پشت سرش یواش میزنم بهش به حالت شوخی و خودم را میکشم عقب او اول مرا نمیبیند بعد میرم جلو ومیگم من بودم پسر را از زمین بلند میکنم ومیگیرم بغلم و او شروع به گریه میکنه ومیگه من دیگه به درد تو نمیخورم من هیچ کاری نمیتونم برات بکنم. ولی من بهش میگم نه این حرف را نزن من همینجوری هم دوست دارم. که از خواب پریدم.

پاسخ به سهیلا
* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید