قهرمانان پاورلیفتینگ کشور معرفی شدند

به گزارش آریا بلاگ، رقابت های قهرمانی پاورلیفتینگ باشگاه های کشور با معرفی قهرمانان به کار خود در زاهدان انتها داد.

قهرمانان پاورلیفتینگ کشور معرفی شدند

به گزارش سایت رسمی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، مسابقات پاورلیفتینگ قهرمانی باشگاه های کشور با حضور ورزشکاران 21 استان طی روزهای 19 لغایت 22 اسفند ماه تحت عنوان جام یادمان شهدا در شهرستان زاهدان برگزار گردید.

قهرمانان این دوره از رقابت ها به توضیح ذیل معرفی شدند:

*** رده سنی نوجوانان ***

دسته وزنی 52 کیلوگرم

1- محمدرضا نوروزی با مجموع 285 کیلوگرم

2- مهدی هوشمند با مجموع 220 کیلوگرم

دسته وزنی 56 کیلوگرم نوجوانان

1- هادی حاج ابراهیمی با مجموع 265 کیلوگرم

2- محمدحسین قلعه خانی با مجموع 240 کیلوگرم

3- مهدی سالارپور با مجموع 215 کیلوگرم

دسته وزنی 60 کیلوگرم نوجوانان

1- امیر ذاکری با مجموع 362.5 کیلوگرم

2- سجاد حق جو 315 کیلوگرم

دسته وزنی 67.5 کیلوگرم نوجوانان

1- امیرحسین شمسی با مجموع 417.5 کیلوگرم

2- مبین نوروزی با مجموع 375 کیلوگرم

3- امیرحسین امینی با مجموع 360 کیلوگرم

دسته وزنی 75 کیلوگرم نوجوانان

1- آرمان دیدگاه با مجموع 427.5 کیلوگرم

2- ابوالفضل مقامی با مجموع 400 کیلوگرم

3- سعید غضنفرپور با مجموع 337.5 کیلوگرم

دسته وزنی 82.5 کیلوگرم نوجوانان

1- محمد بیجارزهی با مجموع 485 کیلوگرم

2- امیرحسین اماندادی با مجموع 440 کیلوگرم

3- حسن رضایی با مجموع 425 کیلوگرم

دسته وزنی 90 کیلوگرم نوجوانان

1- محمدامین کریمی با مجموع 515 کیلوگرم

2- حمیدرضا سبزعلی نژاد با مجموع 415 کیلوگرم

3- عارف سعیدیان با مجموع 410 کیلوگرم

دسته وزنی 100 کیلوگرم نوجوانان

1- امیرحسین بخشی زاده با مجموع 345 کیلوگرم

2- علی جلال الدینی با مجموع 300 کیلوگرم

دسته وزنی 110 کیلوگرم نوجوانان

1- محمد نعمتی فر با مجموع 517.5 کیلوگرم

2- امید ابوعلی با مجموع 392.5 کیلوگرم

3- محمد ده یادگاری با مجموع 375 کیلوگرم

دسته وزنی 125 کیلوگرم نوجوانان

1- علی امان زاده با مجموع 370 کیلوگرم

2- علی حسامی با مجموع 245 کیلوگرم

دسته وزنی 140 کیلوگرم نوجوانان

1- امیر کیخا با مجموع 570 کیلوگرم

2- محمدعلی عظیم زاده با مجموع 452.5 کیلوگرم

دسته وزنی140 + کیلوگرم نوجوانان

1- علیرضا محمودآبادی با مجموع 425 کیلوگرم

*** رده بندی تیمی رده سنی نوجوانان

1- استان سیستان و بلوچستان

2- استان کرمان

3- استان فارس

*** قهرمان قهرمانان رده سنی نوجوانان

1- محمد بیجارزهی

2- امیرحسین شمسی

3- محمدامین کریمی

*** رده سنی جوانان ***

دسته وزنی 52 کیلوگرم

1- محمد انصاری با مجموع 387.5 کیلوگرم

دسته وزنی 56 کیلوگرم جوانان

1- عباس قوچی با مجموع 340 کیلوگرم

دسته وزنی 60 کیلوگرم جوانان

1- محمدمهدی سلجوقی با مجموع 350 کیلوگرم

2- امیر ناروئی با مجموع 310 کیلوگرم

دسته وزنی 67.5 کیلوگرم جوانان

1- مشخص مکی آبادی با مجموع 520 کیلوگرم

2- رضا مختاری بهجردی با مجموع 480 کیلوگرم

3- رضا شجاعی با مجموع 387.5 کیلوگرم

دسته وزنی 75 کیلوگرم جوانان

1- علی تمنادار با مجموع 552.5 کیلوگرم

2- علیرضا برزگر با مجموع 492.5 کیلوگرم

3- محمد قنبری با مجموع 485 کیلوگرم

دسته وزنی 82.5 کیلوگرم جوانان

1- محمدرضا شکری با مجموع 715 کیلوگرم

2- علیرضا عبائیان با مجموع 700 کیلوگرم

3- ایمان غلامعلی زاده با مجموع 485 کیلوگرم

دسته وزنی 90 کیلوگرم جوانان

1- مهدی محمدپرست با مجموع 535 کیلوگرم

2- یاسین آرین با مجموع 500 کیلوگرم

3- محمدامین خزائی با مجموع 490 کیلوگرم

دسته وزنی 100 کیلوگرم جوانان

1- سعید صحرانورد با مجموع 655 کیلوگرم

2- محمد الفتی با مجموع 555 کیلوگرم

3- حسام گلبادی با مجموع 535 کیلوگرم

دسته وزنی 110 کیلوگرم جوانان

1- محمدحسین محیاپور با مجموع 702.5 کیلوگرم

2- محمد کارگر با مجموع 627.5 کیلوگرم

دسته وزنی 125 کیلوگرم جوانان

1- پوریا محمدپرست با مجموع 710 کیلوگرم

دسته وزنی 140 کیلوگرم جوانان

1- علی رستمی با مجموع 705 کیلوگرم

2- سید امیررضا فتاحی با مجموع 612.5 کیلوگرم

3- علی خسروی با مجموع 510 کیلوگرم

*** رده بندی تیمی رده سنی جوانان

1- استان سیستان و بلوچستان

2- استان فارس

3- استان کرمان

*** قهرمان قهرمانان رده سنی جوانان

1- محمدرضا شکری

2- علیرضا عبائیان

3- مشخص مکی آبادی

***رده سنی بزرگسالان ***

دسته وزنی 56 کیلوگرم

1- مجید انصاری با مجموع 287.5 کیلوگرم

2- هادی حاج ابراهیمی با مجموع 265 کیلوگرم

دسته وزنی 60 کیلوگرم بزرگسالان

1- مفتاح رمضانی با مجموع 477.5 کیلوگرم

2- علی اصغر بلوچ زاده با مجموع 452.5 کیلوگرم

3- مهدی جواهری با مجموع 310 کیلوگرم

دسته وزنی 67.5 کیلوگرم بزرگسالان

1- مجید گلزاری با مجموع 565 کیلوگرم

2- حسین زارعی با مجموع 462.5 کیلوگرم

3- حسام خوش اقبال با مجموع 452.5 کیلوگرم

دسته وزنی 75 کیلوگرم بزرگسالان

1- سعید کاکولکی با مجموع 590 کیلوگرم

2- علی تمنادار با مجموع 552.5 کیلوگرم

3- دانیال وحیدی با مجموع 532.5 کیلوگرم

دسته وزنی 82.5 کیلوگرم بزرگسالان

1- محمدرضا شکری با مجموع 715 کیلوگرم

2- علیرضا عبائیان با مجموع 700 کیلوگرم

3- ادریس ابراهیمی با مجموع 570 کیلوگرم

دسته وزنی 90 کیلوگرم بزرگسالان

1- محسن ملاشاهی با مجموع 620 کیلوگرم

2- کمال حسین نژاد با مجموع 532.5 کیلوگرم

3- احمد سبزکار با مجموع 505 کیلوگرم

دسته وزنی 100 کیلوگرم بزرگسالان

1- رضا عبادی با مجموع 710 کیلوگرم

2- محمود مظفری با مجموع 615 کیلوگرم

3- جواد قورزایی با مجموع 545 کیلوگرم

دسته وزنی 110 کیلوگرم بزرگسالان

1- پیمان ده بزرگی با مجموع 725 کیلوگرم

2- علی کج باف با مجموع 717.5 کیلوگرم

3- محمدحسین محیاپور با مجموع 702.5 کیلوگرم

دسته وزنی 125 کیلوگرم بزرگسالان

1- محمد مراد نیایی با مجموع 800 کیلوگرم

2- پوریا محمدپرست با مجموع 710 کیلوگرم

3- علیرضا موسوی با مجموع 677.5 کیلوگرم

دسته وزنی 140 کیلوگرم بزرگسالان

1- محمدحسام متجدد با مجموع 745 کیلوگرم

2- مهدی خدایاری با مجموع 705 کیلوگرم

3- محمد نظامی با مجموع 660 کیلوگرم

دسته وزنی 140+ بزرگسالان

1- محمد فاضلی با مجموع 850 کیلوگرم

2- مرتضی خسروی با مجموع 805 کیلوگرم

3- امراله عبودی با مجموع 550 کیلوگرم

*** رده بندی تیمی رده سنی بزرگسالان

1- استان سیستان و بلوچستان

2- استان فارس

3- استان کردستان

*** قهرمان قهرمانان رده سنی بزرگسالان

1- محمدرضا شکری

2- علیرضا عبائیان

3- محمد مراد نیایی

*** رده سنی پیشکسوتان مستر یک

دسته وزنی 56 کیلوگرم

1- قاسم صفایی پور با مجموع 232.5 کیلوگرم

دسته وزنی 67.5 کیلوگرم مستر یک

1- داود میر با مجموع 372.5 کیلوگرم

2- رضا ریگی حسین آبادی با مجموع 340 کیلوگرم

3- حسن پودینه با مجموع 280 کیلوگرم

دسته وزنی 75 کیلوگرم مستر یک

1- بهروز حق شناس با مجموع 410 کیلوگرم

2- محمد زابلی کرکی زاده با مجموع 230 کیلوگرم

دسته وزنی 82.5 کیلوگرم مستر یک

1- مسعود عسگری نژاد با مجموع 447.5 کیلوگرم

2- هاشم اسکندرنژاد با مجموع 420 کیلوگرم

3- کاظم پورغلامحسین با مجموع 412.5 کیلوگرم

دسته وزنی 90 کیلوگرم مستر یک

1- غلامرضا سرحدی با مجموع 485 کیلوگرم

2- سید عبدالباسط حسینی با مجموع 435 کیلوگرم

3- غلامحسین هادی نژاد با مجموع 417.5 کیلوگرم

دسته وزنی 100 کیلوگرم مستر یک

1- عبدالرضا اربابی با مجموع 575 کیلوگرم

2- حسین ابوللی با مجموع 515 کیلوگرم

3- وحید رجب زاده با مجموع 480 کیلوگرم

دسته وزنی 110 کیلوگرم مستر یک

1- محتشم خزیمه با مجموع 490 کیلوگرم

2- حسن صالحی با مجموع 430 کیلوگرم

دسته وزنی 125 کیلوگرم مستر یک

1- رضا پیرعلی پور با مجموع 575 کیلوگرم

2- سید عباس محمدی پور با مجموع 540 کیلوگرم

3- مهدی رحمی زاده با مجموع 480 کیلوگرم

دسته وزنی 140 کیلوگرم مستر یک

1- عباس اکبرخواه با مجموع 602.5 کیلوگرم

2- مهدی مددی با مجموع 385 کیلوگرم

رده سنی پیشکسوتان مستر دو

1- دسته وزنی 67.5 کیلوگرم

2- جمشید فیاضی با مجموع 220 کیلوگرم

دسته وزنی 90 کیلو رم مستر دو

1- محمد زارع با مجموع 455 کیلوگرم

2- علی رضایی زاده با مجموع 452.5 کیلوگرم

دسته وزنی 125 کیلوگرم مستر دو

1- محمدعلی حافظی با مجموع 320 کیلوگرم

دست وزنی 140 کیلوگرم مستر دو

1- بابک پرمون با مجموع 465 کیلوگرم

*** رده سنی پیشکسوتان مستر سه

دسته وزنی 75 کیلوگرم

1- عیسی ثانی حیدری با مجموع 150 کیلوگرم

دسته وزنی 82.5 کیلوگرم مستر سه

1- احمد صراف با مجموع 155 کیلوگرم

دسته وزنی 90 کیلوگرم مستر سه

1- علیرضا خواجه پور با مجموع 320 کیلوگرم

2- نادر زینعلی با مجموع 265 کیلوگرم

*** رده سنی پیشکسوتان مستر چهار

دسته وزنی 75 کیلوگرم

1- محمود سپه دوست با مجموع 215 کیلوگرم

*** رده بندی تیمی رده سنی پیشکسوتان

1- استان سیستان و بلوچستان

2- استان کرمان

3- استان فارس

*** قهرمان قهرمانان رده سنی پیشکسوتان

1- عبدالرضا اربابی

2- عباس اکبرخواه

3- مسعود اکبری نژاد

منبع: همشهری آنلاین
انتشار: 12 تیر 1398 بروزرسانی: 27 فروردین 1399 گردآورنده: ariyablog.ir شناسه مطلب: 100

به "قهرمانان پاورلیفتینگ کشور معرفی شدند" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "قهرمانان پاورلیفتینگ کشور معرفی شدند"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید