شب فرهنگی خوزستان در برج میلاد برگزار گردید

به گزارش آریا بلاگ، مدیرکل میراث فرهنگی خوزستان با اشاره به برنامههای متنوع اجراشده در شب فرهنگی خوزستان در جشنواره چارسوق گفت: بسیاری از مردم از غنای فرهنگی خوزستان شگفت زده بودند.

شب فرهنگی خوزستان در برج میلاد برگزار گردید

به گزارش آریا بلاگ به نقل از روابط عمومی ادارهکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خوزستان، علیرضا ایزدی مدیرکل میراث فرهنگی این استان، در جریان برگزاری شب فرهنگی خوزستان که در قالب جشنواره چارسوق 23 مردادماه 97 در برج میلاد تهران و با حضور سید محمدعلی افشانی شهردار تهران، ولیالله شجاعپوریان معاون اجتماعی فرهنگی شهردار تهران، مدیرعامل برج میلاد و تعدادی از مسئولان و دستاندرکاران برج میلاد تهران برگزارشد، اظهار کرد: به همت سازمان میراث فرهنگی، شهرداری و مدیریت برج میلاد تهران، جشنوارهای تحت عنوان چارسوق از یک ماه گذشته در این مکان درحال برگزاری است که در این راستا 23 مردادماه 97 نیز این جشنواره به خوزستان و شب فرهنگی این استان اختصاص داده شد که خوشبختانه با استقبال بسیار خوب مردم پایتختنشین همراه شد.

او گفت: این جشنواره یکی از رویدادهایی است که به عنوان ابزاری تبلیغاتی و به عنوان فرصتی مناسب میتواند توسعهدهنده صنعت گردشگری و جذبنماینده گردشگر به استان باشد.

مدیرکل میراث فرهنگی خوزستان با بیان اینکه به گواه دستاندرکاران، شب فرهنگی خوزستان یکی از بینظیرترین شبهای جشنواره چارسوق تا به اینجای کار بوده است اضافه نمود: باتوجه به تنوع به کارگرفته شده دراجرای برنامهها که به همت اداره کل میراث فرهنگی خوزستان انجام شد، اتفاقات خوبی در مورد معرفی آئینهای بومی محلی و نیز توانهای بخش خصوصی در حوزههای اقامتی و پذیرایی رخ داد.

او با اشاره به برنامههای اجراشده در شب فرهنگی خوزستان عنوان نمود: موسیقی قوم عرب، بختکمک و نیز موسیقیهای خاص مناطق آبادان، شوشتر، دزفول و بهبهان در این شب به حضار ارائه شد که باتوجه به تنوع مناسب، از استقبال بسیار چشمگیری برخوردار شد و بسکمک از مردم از غنای فرهنگی خوزستان شگفت زده بودند.

ایزدی تأکید کرد: میتوان با تعامل بیشتر و استمرار اینگونه برنامهها، رویدادهای قدرتمندی را در آینده نیز برگزار کرد و بستری را برای توسعه گردشگری خوزستان رقم بزنیم.

او در بخش دیگری از صحبتهای خود با بیان اینکه همه ما در جغرافیای مقدسی به نام ایران زندگی میکنیم اضافه نمود: قومیتها زمانی معنا پیدا مینمایند که در این جغرافیا در کنار یکدیگر باشند. ما در طول تاریخ ثابت کردیم که تنوع قومیتها در ایران همه درکنار هم بودهاند و نااهلانی که تصور مینمایند میتوانند میان قومیتهای ایران تفرقه ایجاد نمایند سخت در اشتباه هستند.

مدیرکل میراث فرهنگی خوزستان گفت: ایران همه چیز ما است و قلب ما برای سرزمینی به نام ایران میتپد و این تنوع نیز بخشی از نعمتهای لایزال الهی است که به ما در راستای اتحاد کمک میکند؛ اختلافهای ما در لهجه، لباس و آئین است اما به لحاظ باور، ریشه و اصالت همگی به ایران مقدس تعلق داریم و ریشههایمان نیز مستحکم است.

ایزدی ادامه داد: شب فرهنگی خوزستان و حضور اقوام مختلف در آن نشان داد آینده خوزستان، قطعاً آینده روشنتری خواهد بود و من نیز افتخار میکنم در خدمت مردمی هستم که ایران در برابر آنها سر تعظیم فرود میآورد.

خوزستان صندلی فوقالعادهای در تاریخ و فرهنگ جهان دارد

سید محمد علی افشانی شهردار تهران نیز در این مراسم، برگزاری شب فرهنگی خوزستان دربرج میلاد را بینظیر توصیف کرد و گفت: خوزستان به لحاظ تاریخی و فرهنگی از صندلی فوقالعادهای برخوردار و نقش بسیار مهمی در تاریخ ایران و جهان داشته است.

او گفت: شب بینظیری بود و باید از تمام کسانی که در برگزاری این جشنواره نقش و همکاری داشتند به ویژه معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان میراث فرهنگی، مدیرکل میراث فرهنگی خوزستان، مدیرعامل برج میلاد و سایر همکاران تشکر کرد.

شهردار تهران در ادامه فرهنگ را مهمترین سرمایه جامعه بشری دانست که با هویت جوامع پیوند خورده است و با ابراز خوشحالی نسبت به حضور در جمع هم استانیهای خود گفت: استان خوزستان با توجه به اینکه دوران سختی را در هشت سال دفاع مقدس پشت سر گذاشت، به نوعی سرزمین خونهای پاکی محسوب می گردد که بهای استقلال و آزادی امروز کشور ما است؛ از اینرو، خوزستان ضمن آنکه از اهمیت فوقالعادهای برخوردار است، قداست خاصی نیز در میان تمام استانهای کشور دارد.

او با بیان اینکه خوزستان به لحاظ تاریخی و فرهنگی قدیمیترین استان کشور محسوب میگردد توضیح داد: مهمترین آموزشگاه علوم جهان پس از بررسیهای متعدد به این جمعبندی رسید که نخستین شهری که بشریت بنا گذاشت و مدنیت شهرنشینی را در آن شروع کرد شهرستان شوش بود.

افشانی اضافه نمود: وجود سازههای تاریخی همانند زیگورات چغازنبیل، آبشارهای شوشتر و سایر آثار تاریخی در شهرستان های مختلف این استان، همگی بیانگر این هستند که خوزستان به لحاظ تاریخی و فرهنگی از صندلی فوقالعادهای برخوردار است و نقش بسیار مهمی در تاریخ ایران و جهان داشته است.

خوزستان پهنه بزرگی از ایرانزمین

ولیالله شجاع پوریان معاون اجتماعی و فرهنگی شهردار تهران نیز در حاشیه این رویداد گفت: در راستای معرفی فرهنگهای مختلف در کشور، شب فرهنگی خوزستان برگزار گردید.

او از خوزستان به عنوان پهنه بزرگی از ایرانزمین یاد کرد که میراث فرهنگی غنی را در خود جای داده و از تمدن دیرینه چندین هزارساله برخوردار است و گفت: خوزستان مظهر اتحاد اقوام ایرانی است که سالها است در کنار هم زندگی مینمایند.

معاون اجتماعی و فرهنگی شهردار تهران با بیان اینکه خوزستان استانی است که سه اثر ثبتشده بینالمللی کشور در آن قرار دارند اضافه نمود: به دلیل وجود همین آثار گرانبها این استان یکی از اصلیتری قطبهای میراثی کشور محسوب میگردد.

او با بیان اینکه ظرفیت استانهای کشور قطعاً بیش از یک شب است اضافه نمود: به هر نحو یک شب نیز به استان خوزستان اختصاص داده شد اما باید اظهار کرد این شب با شبهای دیگر تاحدودی متفاوت بود چراکه به دلیل وجود رنگینکمانی از اقوام در سرزمین ایران، برگزاری این قبیل برنامهها به هویت ملی بخشهای مختلف کشور و نیز به تحکیم وحدت ملی کشور کمک خواهد نمود.

شب فرهنگی خوزستان به همت سازمان میراث فرهنگی، شهرداری و برج میلاد تهران با رویکرد تقویت فرهنگ اقوام مختلف ایران، معرفی صنایع دستی، جاذبهها و دارایی های فرهنگی استان سهشنبه 23 مردادماه 97 از ساعت 21 شروع و تا حوالی 3 بامداد چهارشنبه با استقبال بی نطیر هم میهنان ادامه داشت.

خوزستان اتفاق مثبتی را در چارسوق رقم زد

محمد تاجیک مدیر جشنواره ملی چارسوق نیز در این مراسم گفت: مدیرکل میراث فرهنگی خوزستان و تیم او بسیار عالی ظاهر شدند و اتفاقات مثبت و زیبایی را در نخستین جشنواره ملی چارسوق رقم زدند.

او اظهار کرد: این جشنواره با ایده و طرح معاون گردشگری کشور مهندس محبخدایی استارت زده شد و در این راستا جلسات زیادی گذاشته شد تا در نهایت شناسنامه کار و مراحل اجرایی برنامه به نگارش درآمد.

او از برگزاری این جشنواره به عنوان اتفاقی بزرگ یاد کرد و اضافه نمود: برای اولین بار در تاریخ طی 28 شب 28 استان ظرفیتهای فرهنگی و گردشگری خود را به نمایش گذاردند و برنامهها نیز بسیار خوب و قوی بود.

مدیر جشنواره ملی چارسوق با اشاره به انتخاب نام چارسوق برای این جشنواره شرح داد: انتخاب این نام به دلیل شکلگیری تقاطع اقوام و بازارهای فرهنگی در جشنواره بود زیرا در این جشنواره دیده شد غرفهها و چادرها در کنار یکدیگر قرار گرفتند.

او توضیح داد: شب فرهنگی فرصت مناسبی برای استانها بود تا به معرفی توانمندیها و غنای گردشگری خود بپردازند و به زیبایی آن را نشان دهند؛ ضمن آنکه برنامههای موسیقی و آئینی نیز چاشنیهای بسیار مناسبی برای انتقال بهتر پیغام جشنواره بود.

او در ادامه با اشاره به شب فرهنگی استان خوزستان، از این شب و برنامههای اجراشده در آن تمجید کرد و با بیان اینکه انتظار این را داشته که در شب خوزستان اتفاقات خوبی رقم بخورد اضافه نمود: شب فرهنگی خوزستان با استقبال بینظیر مردم روبرو شد و کیفیت برنامهها نیز عالی بود. موسیقیها، آیین ها و شاهنامهخوانیهایی که در برنامه اجرا شدند نیز در نوع خود بینظیر بودند.

مدیر جشنواره ملی چارسوق با تقدیر از علیرضا ایزدی مدیرکل میراث فرهنگی خوزستان گفت: او به عنوان متولی میراث فرهنگی استان بسیار عالی در این جشنواره ظاهر شد و تیم وی اعم از روابط عمومی، گردشگری و صنایع دستی اتفاقات مثبتی را رقم زدند.

او گفت: استقبال مسئولان از برنامه خوزستان نیز بسیار عالی بود و در نهایت همگی لذت بردند و مردم واقعا در این شب شادی کردند. این شادی ما را نیز شاد میکند و خستگی را از تنمان میزداید چراکه باعث میگردد متوجه شویم توانستیم فرصتی ایحاد کنیم تا خانوادهها به دور همدیگر جمع شوند و لحظات خاطرهانگیزی برای آنان ثبت گردد.

تاجیک اضافه نمود: یکی از رسالتهایی که این جشنواره دنبال میکرد این بود که خانوادهها به گردشگری و سفر تشویق شوند و ضمن اینکه با شادی پیوند میخورند، سختیها را از خود دور نمایند.

او در پاسخ به سوالی درخصوص دورههای آینده این جشنواره، از برگزاری سالانه آن اطلاع داد و اضافه نمود: این نخستین دوره جشنواره ملی چارسوق بود و به کمک خدا دومین دوره آن را نیز سال بعد برگزار خواهیم کرد؛ اما درخصوص اینکه آن را در تهران برگزار کنیم یا استان دیگر هنوز به جمعبندی نهایی نرسیدهایم؛ باوجود این، آنچه که تعیین است این است که باتوجه به موفقیت نخستین دوره جشنواره، قطعاً دورههای بعد نیز برگزار خواهد شد.

مدیر جشنواره ملی چارسوق در سرانجام با بیان اینکه، نخستین جشنواره ملی چارسوق فصل خوبی در حوزه گردشگری بود اضافه نمود: حضور معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان میراث فرهنگی و معاونان او را دوره طلایی گردشگری میدانم زیرا رویدادهای بسیار عالی در دوره آنها درحال اتفاق افتادن است.

منبع: میراث آریا
انتشار: 23 مهر 1398 بروزرسانی: 27 فروردین 1399 گردآورنده: ariyablog.ir شناسه مطلب: 649

به "شب فرهنگی خوزستان در برج میلاد برگزار گردید" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "شب فرهنگی خوزستان در برج میلاد برگزار گردید"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید