معاملات ملک در لاک انتخاباتی

به گزارش آریا بلاگ، تهران (پانا) - در فاصله یک هفته ای باقی مانده به معین شدن نتایج انتخابات آمریکا، دو سمت عرضه و تقاضا در بازار مسکن با وجود نگاه متفاوت اما یک تاکتیک مشترک از خود بروز داده اند.

معاملات ملک در لاک انتخاباتی

به گزارش جهانی اقتصاد، متقاضیان خرید ملک با اعتقاد به اثرگذاری متفاوت انتخاب هر یک از دو کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بر فرایند قیمتی بازار مسکن، به طور کامل از بازار عقب نشینی نموده اند. عرضه نمایندگان نیز با اعتقاد به بهترشدن شرایط فروش ملک، همین تاکتیک را تا یک هفته آینده انتخاب نموده اند.

شرایط کنونی بازار معاملات مسکن یک تفاوت عمده با نیمه نخست امسال به شکل حذف یک گروه از فروشندگان دارد. فروشندگانی که به دلیل هیجان سایر بازارها، به قصد تبدیل دارایی، ملک خود برای فروش عرضه می کردند اکنون بازار مسکن را پناهگاه امنی برای دارایی خود را می دانند و در این بازار ماندگار شده اند. به گزارش جهانی اقتصاد، با شروع شمارش معکوس انتخابات آمریکا که به عنوان یک پارامتر مهم بین المللی در فرایند بازارهای جهان نقش آفرینی می نماید و فضای بین المللی را متوجه خود نموده، فعالیت های مالی ایران هم (حداقل به لحاظ روانی) تحت تاثیر آن قرار گرفته است. بازار مسکن هم از این قاعده مستثنی نیست به طوری که مشتریان و معامله گران این بازار شامل خانه اولی ها، سرمایه گذاران و سفته بازان، انتخابات را به عنوان یک پارامتر مهم اثرگذار بر فرایند آینده بازار مدنظر قرار دادند.

مشاهده های میدانی نشان می دهد: در هفته های اخیر تغییر رفتار خریداران و فروشندگان مسکن در آستانه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و تاثیر این عامل بین المللی در تصمیم گیری هر یک از این دو بازیگر بازار، بیشتر نمود پیدا می نماید و هر چه به این رویداد نزدیک تر می شویم افراد بیشتری از این موضوع تاثیر می پذیرند و تصمیم برای ورود به بازار را به انتخابات پیش روی آمریکا گره می زنند . پارامتری که در نهایت می توان اثرات آن بر بازار مسکن را در اولین گزارش رسمی شرایط معاملات، در هفته های پس از انتخابات قضاوت کرد. به ویژه پس از مناظره دوم و خاتمهی دو نامزد ریاست جمهوری آمریکا که نظرسنجی های رسمی حاکی از پیشی دریافت بایدن از ترامپ است، تامل خریدار و فروشنده برای معامله بیشتر شده چرا که این نظرسنجی ها تورم انتظاری را کاهش داده است. فارغ از قضاوت و تاثیر سیاست های هر یک از دو نامزد در مسائل داخلی ایران، براساس آنچه که این روزها معمولا در رفتار خریداران و فروشندگان مشاهده می گردد، جمعیت زیادی از هر دو گروه تصمیم خود را به بعد از انتخابات موکول کردند.

خریدار و فروشنده؛ قبل و بعد از انتخابات

هر چند اکثریت هر دو گروه بایدن را از پیش به عنوان برنده انتخابات تلقی می نمایند، غالب تقاضای بازار مسکن با این توجیه که احتمالا بایدن برنده انتخابات پیش رو است، کاهش قیمت مسکن را محتمل می دانند. از دیدگاه آنها انتخاب مجدد ترامپ در این انتخابات می تواند فرضیه استمرار افزایش قیمت در بازار مسکن را تقویت کند.

با وجود چنین دیدگاهی در میان سمت تقاضا، تجربه دوره های گذشته نشان می دهد: در دوره های زمانی پساجهش قیمت، اگرچه قیمت اسمی چندان کاهش پیدا نمی نماید اما حداقل تورم قیمتی ملک به سمت صفر نزدیک می گردد. در این بین البته هستند خریداران کم ریسک که برای حفظ ارزش سرمایه خود دست به خرید می زنند و تامل نمی نمایند. این گروه بیشتر افرادی هستند که با یک بی اعتمادی به بازار مسکن روبروند و خرید ملک در هر زمان را بهتر از به تاخیر انداختن آن حتی به رغم پیش بینی های عموم از کاهش قیمت می دانند.

طرف دیگر بازار، یعنی فروشندگان هم غالبا بیشتر به دو دلیل ملک خود را پیش از انتخابات عرضه نمی نمایند؛ گروه نخست به دلیل افت تقاضا در بازار مسکن و کاهش خریدار پیش از انتخابات را دوره مناسبی برای فروش ملک خود نمی دانند و آنها هم ترجیح می دهند ملک خود را یا بلافاصله بعد از انتخابات یا پس از کاهش تاثیر روانی انتخابات بر بازارها عرضه نمایند.

فروشندگانی که زمان بلافاصله پس از انتخابات را برای فروش ملک خود انتخاب کردند، غالبا بر این باورند حتی به رغم پیروزی بایدن موجی از تقاضا برای خرید وارد بازار می گردد و از این فرصت تقاضای پرحجم سریع برای عرضه ملک خود استفاده می نمایند تا در این برهه از زمان به دلیل موج تقاضا بتوانند ملک خود را با قیمت نزدیک تر به قیمت پیشنهادی اولیه به فروش برسانند.

در عین حال فروشندگان کم ریسک هم بار روانی کاهش قیمت ملک بعد از پیروزی احتمالی بایدن را مقطعی می دانند و با همین توجیه برای عرضه ملک خود عجله ندارند، حتی حاضر هستند فروش ملک را چند ماه هم به تاخیر بیندازند تا از سود خود نزنند و به اصطلاح از تورم مسکن عقب نمانند.

بی اعتنایی مسکن به دلار و سکه

اما مشاهده های میدانی از شرایط بازار، در دو منطقه مصرفی پایتخت یعنی مناطق چهار و پنج نشان می دهد، کاهش چند روزه حباب بازارهای موازی مانند دلار و سکه در هفته گذشته و فرایند هر چند کند اما صعودی آنها در خاتمه هفته، تاثیری بر بازار مسکن نداشته است و این موضوع هم در کنار انتخابات پیش رو در کاهش تمایل به عرضه ملک از سوی فروشنده در مناطق مصرفی موثر بوده است. در عین حال بعضی فروشندگانی که بازارهای موازی و حتی انتخابات را زیاد در تصمیم خود دخیل نمی دانند، همچنان با اصرار بر همان قیمت های پیشنهادی خود حتی به رغم نبود مشتری، در بازار حضور دارند.

برآیند کلی بازار مسکن در مناطق مصرفی نشان می دهد، نتیجه انتخابات آمریکا و بازارهای موازی به ترتیب مهم ترین عوامل در کاهش تقاضا برای خرید هستند.

اما در مناطق جنوبی نیز به رغم کاهش معاملات متاثر از عوامل مطرح شده، یک تفاوت در رفتار خریدار و فروشنده نسبت به مناطق مصرفی نیمه شمالی دیده می گردد.

با توجه به اینکه در مناطق مصرفی تقاضا از دو جنس خانه اولی و سرمایه گذاری دیده می گردد، اما تقاضای نوع نخست به دلیل رشد قیمت در این مناطق در ماه های گذشته کمتر شده و تقاضای مصرفی در این مناطق، بیشتر به جنس سرمایه گذاری متمایل شده، درحالی که تمایل خانه اولی ها در مناطق جنوبی در محدوده قیمتی 500 میلیون تومان تا یک میلیارد تومان بیشتر شده است.

فروشندگان در مناطق جنوبی مشروط بر توانایی برای تبدیل به احسن حاضر به فروش ملک خود هستند که این موضوع در مناطق مصرفی پایتخت کمتر دیده می گردد چراکه تب وتاب انتخابات و شرایط بازارهای موازی در این مناطق بیشتر است.به نظر می رسد طی یک هفته باقی مانده تا تعیین شدن نتایج انتخابات آمریکا، تعلیق تصمیم گیری برای هر دو طرف بازار بیش از سایر رفتارها نمود پیدا نموده است. بنابراین می توان گفت در کفه ترازوی تصمیم گیری خریدار و فروشنده بازار مسکن، وزنه انتخابات نسبت به بازارهای موازی سنگینی می نماید، مگر در شرایطی که بازارهای موازی با شوک قیمتی روبرو شوند. در این صورت است که نقش انتخابات در تصمیم گیری آنها برای خرید یا فروش ملک می تواند کمرنگ گردد.

اما براساس شرایط فعلی، انتظار می رود اگر بازارهای موازی با شوک روبرو نشوند، وزنه انتخابات بتواند همچنان پرقدرت اثر غالب بر تصمیم خریدار و فروشنده در بازار مسکن باشد. همان طور که اثر کاهش قیمتی و البته مقطعی دلار و سکه به عنوان بازارهای موازی نتوانست بازار ملک را تحت تاثیر قرار دهد و این بازار، کاهش قیمت دلار و سکه را زیاد احساس نکرد، به نظر می رسد همچنان این انتخابات باشد که رفتار خریداران و فروشندگان بازار مسکن را فعلا راهنمایی می نماید. با توجه به کاهش تقاضا برای خرید و متقابلا تامل غالب فروشندگان برای عرضه ملک، به نظر می رسد متغیرهای واقعی بازار مسکن مانند قیمت و حجم معاملات در روزهای منتهی به روز انتخابات دستخوش تغییر شوند و شاهد یک رکود سنگین در معاملات باشیم.

abanhome.com: گروه ساختمانی آبان | برای اجرای یک طرح بازسازی مقرون به صرفه با کارشناسان گروه ساختمانی آبان مشورت کنید

منبع: خبرگزاری پانا
انتشار: 9 مهر 1400 بروزرسانی: 9 مهر 1400 گردآورنده: ariyablog.ir شناسه مطلب: 4967

به "معاملات ملک در لاک انتخاباتی" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "معاملات ملک در لاک انتخاباتی"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید