شرح نوبخت درباره ارائه تنها 3.5 درصد برنامه ششم به مجلس

به گزارش آریا بلاگ، محمدباقر نوبخت امروز شنبه در نشستی خبری درباره ابعاد برنامه ششم توسعه با خبرنگاران سخن گفت.

شرح نوبخت درباره ارائه تنها 3.5 درصد برنامه ششم به مجلس

آریا بلاگ از سخنگوی دولت پرسید: نمایندگان مجلس نسبت به نحوه ارائه برنامه ششم به دولت انتقاد نموده و لایحه مربوطه را به کتابچه و مقاله تشبیه و مطرح نموده اند که لایحه دریافت شده تنها 3.5 درصد کل برنامه ششم توسعه است، پاسخ جنابعالی چیست؟

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور پاسخ داد: پس از پیروزی انقلاب 5 برنامه توسعه به مجلس ارائه شده که یک بخش آن مربوط به مواد و یک بخش اسناد پشتیبان بوده است، در هر دوره، مجلس مواد لوایح را آنالیز می نماید اما در هیچ یک از برنامه های گذشته اسناد پشتیبان توسط مجلس تصویب نمی شد، پس آنچه که مجلس تصویب می نماید مواد (احکام) است، این در حالی است که ما به مجلس اعلام نموده ایم که همه اسناد در اختیارشان قرار می گیرد که البته این کار صورت گرفت.

وی درباره اینکه لایحه دریافتی مجلس تنها 3.5 درصد کل برنامه است؟ بیان نمود: لایحه برنامه دارای 235 ماده است که البته تکراری است. بر این اساس ما 31 ماده به مجلس ارائه و مواد تکراری را حذف کردیم. در عین حال قبلا نیز 50 ماده به مجلس ارائه نموده بودیم که ظرف یک ماه گذشته مورد آنالیز قرار گرفته که مجموعا 81 ماده به مجلس ارائه شده، این در حالی است که 18 ماده نیز توسط نمایندگان مجلس به 50 ماده ارائه شده اضافه شد و نمایندگان می توانند به این 31 ماده ای که در حال حاضر نیز آنالیز خواهد شد، مواد دیگری اضافه نمایند.

به گزارش آریا بلاگ، متن کامل لایحه احکام مورد احتیاج برنامه ششم توسعه که به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده، تنها 46 صفحه است. دولت معتقد است که احتیاجی به ارائه کل لایحه برنامه ششم به مجلس شورای اسلامی که 1200 تا 1300 صفحه است، نیست و فقط قرار است متن کامل جهت اطلاع و نه تصویب در مجلس به روسای کمیسیون های تخصصی مجلس ارائه گردد.

نوبخت با تاکید بر اینکه هیچ گونه ابهامی در لایحه احکام برنامه ششم توسعه وجود ندارد و مجلس می تواند در صورت علاقه مندی هر یک از اسناد را به احکام اضافه کند، اعلام کرد: در عین حال مجلس می تواند همین اسناد را در داخل احکام به تصویب برساند و این حقِ مجلس است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در رابطه با ادغام وزارتخانه ها که در برنامه ششم توسعه مطرح شده بود، گفت: متاسفانه بعضی رسانه ها پیش نویس برنامه ششم را منتشر کردند، البته من آمدم توضیحاتی را دادم که در آنجا بخش شورای برنامه ریزی یک پیشنهادی را مطرح نموده بود.

سخنگوی دولت توضیح داد: این پیشنهاد باید اول در جلسه هیات دولت آنالیز و سپس برای تایید نهایی به مجلس شورای اسلامی ارائه می شد، البته این موضوع مورد تایید دولت نیست و در برنامه ششم درباره ادغام وزارتخانه ها تصمیم گیری نشده است. بعضی از رسانه ها به دلیل عدم اطلاع رسانی این موضوع را بزرگ جلوه دادند در حالی که این موضوع فقط یک پیشنهاد بود.

اجرای برنامه اقتصاد مقاومتی به تاخیر می افتد؟

نوبخت همچنین در خصوص درخواست نمایندگان مجلس برای تمدید اجرای برنامه پنجم توسعه به مدت یک سال دیگر گفت: آنچه انتظار دولت است، این است که به دلیل اینکه برنامه ششم اولین برنامه اقتصاد مقاومتی است و در شرایط پساتحریم در چارچوب اقتصاد مقاومتی اجرا می گردد، اگر اجرای آن با تاخیر باشد، اجرای برنامه اقتصاد مقاومتی به تاخیر می افتد و این به مصلحت نیست.

سخنگوی دولت اظهارداشت: شرایط جدیدی در کشور به وجود آمده و اقبال در تامین مالی مشاهده می گردد، بنابراین استفاده از فرصت ها، احتیاج به برنامه دارد. بدین ترتیب چطور یک سال می توانیم اجرای برنامه ششم را به تاخیر بیندازیم؟ این برنامه با توجه به سیاست های ابلاغی تهیه شده است. شبهاتی از سوی بعضی نمایندگان مطرح شده مبنی بر اینکه دولت مایل نیست مجلس فعلی برنامه ششم توسعه را تصویب کند اما دولت با یک کار فشرده، احکام دائمی را به مجلس ارائه کرد.

وی توضیح داد: واقعیت این است که انتخابات مجلس در پیش است، این در حالی است که مجلس سه هفته تعطیل است. انتظار ما این است که لایحه به تصویب برسد. حتی نمایندگان مجلس در سال 95 و پس از انتخابات نیز بر سر مسئولیت خواهند بود، این در حالی است که مجلس می تواند در کمتر از 40 روز این لایحه را به تصویب برساند و به هر حال امیدواریم نمایندگان بتوانند هم لایحه برنامه ششم و هم لایحه بودجه 95 را تصویب و به دولت بازگرداند.

نوبخت با بیان اینکه در صورت عدم تصویب لایحه برنامه ششم توسط نمایندگان و تمدید لایحه برنامه پنجم، یک سال به عقب خواهیم افتاد، اعلام کرد: اگر بخواهد چنین برنامه ای اجرایی گردد، فقط یک مصوبه یک خطی برای تمدید برنامه پنجم احتیاج است. در عین حال، اگر نمایندگان کار آنالیز برنامه را شروع نمایند، به این موضوع اذعان خواهند کرد که برنامه ششم یک کار کارشناسی و برخوردار از یک عقل جمعی است.

نرخ تورم و بیکاری تک رقمی در برنامه ششم

سخنگوی دولت درباره جزئیات برنامه ششم توسعه گفت: نرخ تورم که در سال 94، 12.8 درصد است، در خاتمه برنامه ششم یعنی در سال 99 به 8.9 درصد تقلیل خواهد یافت که به طور متوسط این نرخ در طول سال های اجرای برنامه، 9.9 درصد خواهد بود. نرخ بیکاری نیز در همین مدت زمان از 10.7 به 7 درصد در سال خاتمهی اجرای برنامه می رسد که به طور متوسط این نرخ سالانه 9.4 درصد خواهد بود. در عین حال نرخ مشارکت براساس نتایج طرح نیروی کار از 34.8 به 41.4 درصد و متوسط 39.9 درصد خواهد بود.

نوبخت با بیان اینکه شاخص سهولت انجام کسب و کار که رتبه ما در حال حاضر 118 است، در سال خاتمهی و اجرای برنامه به رتبه 70 خواهد رسید، اضافه نمود: وابستگی بودجه عمومی در لایحه برنامه ششم به نفت باید کاهش یابد. بر این اساس منابع نفتی مورد استفاده در بودجه از 64 هزار میلیارد تومان سال 94 به 106 هزار میلیارد تومان در سال 99 خواهد رسید اما سهم منابع نفتی 31.5 درصد است که به 22 درصد در خاتمه برنامه تقلیل می یابد و سهم منابع نفتی در بودجه کاهنده است.

وی گفت: نسبت مالیات به فراوری ناخالص داخلی از 6.5 به 11.5 درصد در طول اجرای برنامه ششم توسعه می رسد. نسبت درآمد به هزینه که در سال 94، 68.4 درصد بوده، به 105.6 درصد در خاتمه سال 99 خواهد رسید. نسبت درآمد به هزینه در لایحه بودجه سال 95، 75.3 درصد در نظر گرفته شده است.

سخنگوی دولت با تاکید بر اینکه بدهی های دولت به نظام بانکی در طول برنامه ششم توسعه تسویه خواهیم کرد، توضیح داد: نسبت تملک دارایی های سرمایه ای به مصارف از 15.4 درصد به 37.9 درصد در طول برنامه ششم می رسد. 35 درصد از رشد مالی 8 درصدی در نظر گرفته شده در برنامه ششم توسعه، محصول افزایش بهره وری خواهد بود به طوری که 580 هزار میلیارد تومان به طور سالیانه باید سرمایه گذاری صورت گیرد که 80 هزار میلیارد تومان آن از بخش عمومی تامین خواهد شد.

نوبخت ادامه داد: از رقم مذکور 71 هزار میلیارد تومان از محل صندوق توسعه ملی استفاده خواهد شد، 89 هزار میلیارد تومان به وسیله بازار سرمایه، 178 هزار میلیارد تومان از محل تسهیلات بانکی، 24 هزار میلیارد تومان آورده بخش خصوصی، 111 هزار میلیارد تومان منابع دولتی و 27 هزار میلیارد تومان منابع خارجی خواهد بود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گفت: در برنامه ششم توسعه 12 میلیارد دلار تامین مالی خارجی به صورت مستقیم، 20 میلیارد دلار به صورت فاینانس و 18 میلیارد دلار به صورت سرمایه گذاری مشترک در مجموع حدود 50 میلیارد دلار پیش بینی شده است.

اهداف کمی مالی برنامه ششم توسعه

وی در خصوص اهداف کمی لایحه برنامه ششم توسعه گفت: مهمترین اهداف کمی مالی برنامه ششم توسعه را رشد مالی سالانه 8 درصد، رشد اشتغالزا، تحقق نرخ تک رقمی بیکاری ذکر کرد و اضافه نمود: اهداف کلان برنامه (تحولات جمعیت در برنامه ششم) این است که جمعیت ما از 79 میلیون نفر به حدود 84 میلیون نفر افزایش پیدا کند که رشد متوسط سالانه جمعیت 1.26 درصد، جمعیت مردان 1.24 درصد و جمعیت زنان 1.28 درصد پیش بینی شده است. نرخ باروری در این برنامه از 1.9 درصد به 2.1 درصد افزایش خواهد یافت که دلیل آن این است که جمعیت ما کاهنده نباشد و با پیری جمعیت در آینده روبرو نشویم.

نوبخت در خصوص شاخص های فراوری سرانه و نسبت سرمایه گذاری به فراوری، گفت: فراوری ناخالص داخلی از 212 هزار میلیارد تومان با رشد 8 درصدی به 312 هزار میلیارد تومان در سال خاتمهی اجرای برنامه خواهد رسید. فراوری سرانه نیز از 25.9 درصد سال 94 به 35.8 درصد با رشد 6.7 درصد در سال 99 خواهد رسید.

سخنگوی دولت، جامع نگری با نگاه ویژه به موضوعات خاص را گفتمان و پارادایم برنامه ششم توصیف کرد و اضافه نمود: این برنامه با توجه به سیاست های اقتصاد مقاومتی، دیدگاه رئیس جمهور نسبت به الگوی مطلوب توسعه و رشد فراوری رقابتی مبتنی بر دانش و بهره وری و تعامل سازنده با دنیا تدوین شده است.

وی توضیح داد: برنامه ششم در چهار فصل؛ موضوعات خاص مرتبط با بحران های آینده مربوط به آب، محیط زیست و صندوق های بازنشستگی، موضوعات خاص مکان محور که عمده تمرکز برنامه ششم به توسعه سواحل مکران متمرکز شده، موضوعات خاص بخشی که به عنوان پیشران رشد مالی است و بخش معدن، صنعت، گردشگری، فناوری اطلاعات، انرژی و ... همیشه مورد توجه قرار داده و موضوعات خاص بخشی مثل محیط و کسب کار، اشتغال، تامین منابع مالی برای اقتصاد کشور، بهره مندسازی فقرا و ... دسته بندی شده است.

نوبخت با بیان اینکه اجزای برنامه ششم در سه سرفصل تعریف شده که شامل لایحه احکام دائمی توسعه، لایحه احکام مورد احتیاج ششم توسعه و اسناد برنامه است، گفت: اسناد برنامه شامل اسناد راهبردی بخشی و فرابخشی است که 12 مورد آن فرابخشی و 17 مورد آن بخشی است و در مجموع 29 موضوع است.

سخنگوی دولت در خصوص ویژگی های برنامه ششم توسعه گفت: این برنامه، سومین برنامه ای است که در دوره سند چشم انداز بیست ساله قرار است اجرایی گردد، همچنین اولین برنامه در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی است که طراحی شده و دربردارنده اقتصاد مقاومتی است. بهره گیری از الگوی تلفیقی حسابداری رشد و مدل برنامه ریزی بهینه یابی غیرخطی و همچنین الگوی اقتصاد کلان و مدل تعادل عمومی پویای تصادفی یکی از دیگر ویژگی هاست.

وی افزود: بهره گیری از روش برنامه ریزی غلتان (اگر احتیاج باشد که به رشد مالی بالاتر از 8 درصد هم دست یابیم، امکان پذیر باشد)، بهره مندی از نتایج آسیب شناسی برنامه های گذشته، تهیه برنامه تا سطح برنامه عملیاتی و اقدامات اساسی در تحقق اهداف، ارائه جداول کلان فرابخشی و بخشی در سند برنامه، مشخص دقیق منابع مالی مورد احتیاج تحقق رشد هدفگذاری شده به تفکیک منابع مالی ریالی و ارزی (هشت منبع اصلی) از دیگر ویژگی های لایحه برنامه ششم توسعه است.

نوبخت، ارائه لایحه احکام تنفیذی و تکراری در برنامه های گذشته تحت عنوان احکام دائمی (احکام توسعه ای) به صورت مستقل به مجلس را از دیگر ویژگی ها ذکر کرد و اضافه نمود: نمایندگان مجلس از اینکه دولت برنامه را به صورت منسجم ارائه کرد، جا خوردند، این در حالی است که نمایندگان عادت نموده بودند که 300-200 ماده به صورت تکراری به آنها ارائه گردد. اگر مجلس می خواهد حسن ختام لطف بیشتری به دولت داشته باشد، ما هم می توانیم هم برنامه و هم احکام پشتیبان را در اختیار آنها قرار دهیم.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعلام کرد: کاهش معنادار تعداد احکام برنامه به 31 ماده که رسیدگی مجلس را ساده تر و سریعتر می نماید و همچنین مشارکت جدی صاحبنظران، خبرگان، بخش خصوصی، اتاق بازرگانی، اتاق تعاون، NGOها و ... در مراحل تدوین برنامه نیز از دیگر ویژگی ها بوده است.

منبع: خبرگزاری مهر
انتشار: 28 فروردین 1399 بروزرسانی: 28 فروردین 1399 گردآورنده: ariyablog.ir شناسه مطلب: 2422

به "شرح نوبخت درباره ارائه تنها 3.5 درصد برنامه ششم به مجلس" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "شرح نوبخت درباره ارائه تنها 3.5 درصد برنامه ششم به مجلس"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید